FSA Historie documenten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de documenten, die behoren tot de GMP+ FSA module, die inmiddels geactualiseerd danwel vervangen zijn. 

Oudere documenten en de documenten van het voorgaande schema zijn op te vragen via de Helpdesk.

A documenten

GMP+ A1 Algemeen Reglement (versie 15-07-2017) 
GMP+ A1 Algemeen Reglement (versie 15-07-2017) met wijzigingen zichtbaar
GMP+ A2 Definities en afkortingen (versie 01-01-2022) 
GMP+ A2 Definities en afkortingen (versie 15-12-2020) 
GMP+ A2 Definities en afkortingen(versie 01-07-2018) 
GMP+ A2 Definities en Afkortingen (versie 01-04-2016)
GMP+ A3 GMP+ logo (versie 15-09-2016)
GMP+ A4 Geschillenreglement (versie 10-02-2015)
GMP+ A5 GMP+ Feed Certification scheme Licentie Overeenkomst (versie 15-07-2017) met wijzigingen zichtbaar 

B documenten

GMP+ B1 Productie, handel en diensten (versie 01.01.2022) 
GMP+ B1 Productie, handel en diensten (versie 01.07.2018)  
GMP+ B1 Productie, handel en diensten (versie 01-07-2017)
GMP+ B1.2 Productie, Handel en Diensten - Aanvullende voorwaarden voor ISO22000:2005/PAS222:2011 (versie 01.01.2022)
GMP+ B1.2 Productie, Handel en Diensten - Aanvullende voorwaarden voor ISO22000:2005/PAS222:2011 (versie 01.07.2018)
GMP+ B1.2 Productie, Handel en Diensten (versie 01-07-2017)
GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten (versie 01.01.2022) 
GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten (versie 01.07.2018) 
GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten (versie 01-04-2016)
GMP+ B3 Handel, collectie en op- & overslag (versie 01.01.2022)  
GMP+ B3 Handel, collectie en op- & overslag (versie 01.07.2018)  
GMP+ B3 Handel, collectie en op- & overslag (versie 01-04-2016)
GMP+ B3.2 Handel aan veehouderijbedrijven (versie 01.07.2017)
GMP+ B4 Transport (versie 01.07.2021) 
GMP+ B4 Transport (versie 01.07.2018) 
GMP+ B4 Transport (versie 01-03-2017)
GMP+ B4.3 Kust- en binnenvaart (versie 01.01.2022)
GMP+ B4.3 Kust- en binnenvaart (versie 01.07.2020) 
GMP+ B4.3 Kust- en binnenvaart (versie 01.07.2018) 
GMP+ B4.3 Kust- en binnenvaart (versie 01-04-2016)
GMP+ B6 Teelt voedermiddelen (versie 01-01-2015)
GMP+ B8 Productie en handel huisdiervoeders (versie 01.04.2019) 
GMP+ B8 Productie en handel huisdiervoeders (versie 01-04-2016)
GMP+ B10 Laboratoriumonderzoek (versie 01-01-2015)
GMP+ B11 Protocol for GMP+ registration for Laboratories (Engelse versie 01.03.2018)


BA documenten

GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen (versie 28.10.2020)  
GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen (versie 17.12.2019)    
GMP+ BA1 Specifieke voederveiligheidsnormen (versie 17.09.2019)   
GMP+ BA2 Beheersing van residuen (versie 01.04.2019) 
GMP+ BA2 Beheersing van residuen (versie 01.07.2018)
GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden negatieve lijst (versie 08.03.2018) 
GMP+ BA3 Minimumvoorwaarden negatieve lijst (versie 08.03.2018) 
GMP+ BA4 Minimumvoorwaarden inspectie en analyse (versie 01.01.2022) 
GMP+ BA4 Minimumvoorwaarden inspectie en analyse (versie 15.12.2020) 
GMP+ BA4 Minimumvoorwaarden inspectie en analyse (versie 01.07.2018) 
GMP+ BA4 Minimumvoorwaarden inspectie en analyse (versie 01.03.2017) correctie 30.03.2017
GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS (versie 01.03.2017) 
GMP+ BA6 Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren (versie 01.03.2017)  
GMP+ BA7 Specifieke voorwaarden voor bijproducten uit de olie- en vetindustrie (versie 15.12.2020)
GMP+ BA7 Specifieke voorwaarden voor bijproducten uit de olie- en vetindustrie (versie 01.04.2019/corr.15.07.2019)
GMP+ BA7 Specifieke voorwaarden voor bijproducten uit de olie- en vetindustrie (versie 01.04.2019)
GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop (versie 01.01.2022) 
GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop (versie 15.12.2020) 
GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop (versie 16.03.2020) 
GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop (versie 27.06.2019/corr. 23.10.2019) 
GMP+ BA11 Performance criteria for GMP+ Registered Laboratories  (Engelse versie 04.06.2019)
GMP+ BA11 Performance criteria for GMP+ Registered Laboratories  (Engelse versie 01.03.2018)
GMP+ BA13 Minimumvoorwaarden monstername (versie 01.01.2015)

 

BCN documenten

GMP+ BCN-CEE Central & Eastern Europe (Engelse versie 01.04.2019)  
GMP+ BCN-CN1 supplier assurance for China (Engelse versie 01.01.2018) 
GMP+ BCN-DE1 QM Milch  (versie 01.102015)
GMP+ BCN-NL1 Antibioticavrij diervoeder (versie 01.04.2016) 
GMP+ BCN-NL2 Dioxine-monitoring in leghennen(opfok)voeders (versie 01.07.2017) 

C documenten

GMP+ C1 Acceptatievoorwaarden en acceptatieprocedure certificatie instelling (versie 01-01-2015)
GMP+ C2 Wijze van en Criteria voor toezicht certificatie instellingen (versie  01-01-2015) 
GMP+ C3 Beoordelings- en Certificatiecriteria bij GMP+ Certificatie – Product Certificatie (corr. versie 26-09-2018) Engelse versie
GMP+ C3 Beoordeling- en certificatiecriteria bij GMP+ certificatie - productcertificatie (versie 15-09-2016) 
GMP+ C4 Tarieven 2022 (versie 01-01-2022) Toelichting bij GMP+ C4 - Tarieven 2022
GMP+ C4 Tarieven 2021 (versie 01-01-2021) Toelichting bij GMP+ C4 - Tarieven 2021
GMP+ C4 Tarieven 2020 (versie 01-01-2020) Toelichting bij GMP+ C4 - Tarieven 2020
GMP+ C4 Tarieven 2019 (versie 01-01-2019) Toelichting bij GMP+ C4 - Tarieven 2019
GMP+ C4 Tarieven 2018 (versie 28-08-2018) Toelichting bij GMP+ C4 - Tarieven 2018
GMP+ C6 Beoordelings- en Certificatiecriteria bij GMP+ certificatie – Proces Certificatie (versie 11-05-2020)
GMP+ C6 Beoordelings- en Certificatiecriteria bij GMP+-certificatie – Proces Certificatie (versie 14-06-2019) 
GMP+ C6 Beoordelings- en Certificatiecriteria bij GMP+-certificatie – Proces Certificatie (versie 04-04-2019) 
GMP+ C7 Beoordelings- en Certificatie/Inspectiecriteria bij GMP+ certificatie/inspectie – aanvullende/specifieke scopes (versie 04-04-2019/corr. 22-04-2020/08-06-2020) 
GMP+ C7 Beoordelings- en Certificatie/Inspectiecriteria bij GMP+ certificatie/inspectie – aanvullende/specifieke scopes (versie 01-07-2018) 
GMP+ C10 Acceptatievoorwaarden en procedures voor Certificatie Instellingen (versie 11-05-2020) 
GMP+ C10 Acceptatievoorwaarden en procedures voor Certificatie Instellingen (versie 04-04-2019/corr. 17-09-2019) 
GMP+ C10 Acceptatievoorwaarden en procedures voor Certificatie Instellingen (versie 01-07-2018) 
GMP+ C11 Wijze van en Criteria voor Toezicht van Certificatie Instellingen  (versie 01-07-2018)  
GMP+ C11 Wijze van en Criteria voor toezicht Certificatie Instellingen (versie 15-09-2016) 
GMP+ C12 Beoordelings- en certificatie Criteria voor GMP+ Certificatie (versie 01-08-2015)

Checklijsten

GMP+ B1-1.2 Handel in diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ B1-1.2 Op- en Overslag van diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ B1-1.2 Productie van Mengvoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ B1-1.2 Productie van Toevoegingsmiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ B1-1.2 Productie van Voedermiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ B1-1.2 Productie van Voormengsels (versie 01.07.2018)
GMP+ B2 Productie van Toevoegingsmiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ B2 Productie van Voedermiddelen  (versie 01.07.2018)
GMP+ B3 Handel in diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ B3 Op- en Overslag van diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ B3.2 Handel aan veehouderijbedrijven (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Bevrachting Binnenwatertransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Bevrachting Kustvaarttransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Bevrachting Railtransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Bevrachting Wegtransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Bevrachting Zeetransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B4.3 Transport van diervoeder, Kust- en Binnenvaart (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Transport van diervoeder, Railtransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B4 Transport van diervoeder, Wegtransport (versie 01.07.2018)
GMP+ B8 Handel in diervoeder (Huisdiervoeder) (versie 01.07.2018)
GMP+ B8 Productie van Mengvoeder (Huisdiervoeder) (versie 01.07.2018)
GMP+ B8 Productie van Voedermiddelen (Huisdiervoeder) (versie 01.07.2018)
GMP+ B10 Laboratoriumonderzoek (versie 01.07.2018)
GMP+ B11 Geregistreerde laboratoria (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-CEE Productie van Mengvoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-CEE Productie van Voormengsels (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-CN1 Inkoop van diervoederingrediënten (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-DE QM-Milch (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-IP Productie van Voedermiddelen (versie 20.05.2019)
GMP+ BCN-IT Handel in diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-IT Productie van Mengvoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-IT Productie van Voedermiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-IT Productie van Voormengsels (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-IT Wegtransport van Voedermiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-NL1 Antibioticavrij diervoeder - productielijn (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-NL1 Antibioticavrij diervoeder - productielocatie (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-NL2 Dioxine-monitoring (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-VN Handel in diervoeder (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-VN Productie van Voedermiddelen (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-VN Productie van Voormengsels (versie 01.07.2018)
GMP+ BCN-VN Productie van Mengvoeder (versie 01.07.2018)