Meldingsformulier poortwachter protocollen

Wanneer je als bedrijf op het punt staat om een (of meer) poortwachtersprotocol(len) toe te passen, dan is het noodzakelijk om een meldingsformulier in te vullen zoals beschreven in GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden voor inkoop en TS 1.2 Inkoop.

Belangrijk is dat je het meldingsformulier invult voordat je gebruik gaat maken van een poortwachtersprotocol of wanneer je een poortwachtersprotocol gaat toepassen voor een nieuw product of land. Check dit goed in het poortwachtersprotocol. Je hoeft ons niet op de hoogte te brengen wanneer je stopt met het gebruik van een poortwachtersprotocol.

Selecteer het juiste formulier (alleen beschikbaar in het Engels):