Menselijk gedrag is de sleutel tot veilig diervoeder

Voederveiligheid is een teamprestatie, en het vergt bewuste betrokkenheid van managers en leiders om de juiste cultuur op te bouwen. Waarschijnlijk is menselijk gedrag het belangrijkste gevaar voor de voederveiligheid. De supply chain van je bedrijf is uniek en verandert voortdurend - en bij die complexiteit hopen we allemaal wel eens dat een goed proces voldoende is. Misschien als we gewoon de handleiding lezen, de checklist volgen en de vakjes aanvinken... dan komt alles goed. Maar zelfs van de meest robuuste processen kun je niet verwachten dat ze elk potentieel risico voor de gezondheid van mens en dier aankunnen. Dus hoe moeten bedrijven denken over voederveiligheid?

Foto Roland van der Post

Een voederveiligheidscultuur

Sommige leiders beschouwen voederveiligheid puur als een kwestie van risicobeheer - een papieren exercitie die het kwaliteitsteam moet afhandelen om aan de noodzakelijke voorwaarden te voldoen. Maar voederveiligheid is niet iets wat leiders als vanzelfsprekend moeten beschouwen, en een afvinkbenadering laat de mogelijkheid open dat er iets door de mazen van het net glipt.

Dit geldt vooral als de druk groot is. Als de voorraden schaars zijn, is de verleiding groot om meer aandacht te besteden aan het verkrijgen van voldoende materiaal dan aan het verkrijgen van het juiste materiaal. Dit is natuurlijk menselijk gedrag - en we kunnen allemaal begrijpen hoe dit onze bedrijven en community blootstelt aan verontreiniging of zelfs fraude.

In plaats daarvan vinden wij dat de beste manier voor leiders om over voederveiligheid na te denken niet alleen is als een kwaliteitsproces dat je moet volgen, maar als een mentaliteit en cultuur die je moet opbouwen; waarbij het hele team wordt gewaardeerd en beloond voor proactief denken en het dagelijks veilig houden van diervoeder.

Actief en geen passief gedrag

Een cultuur opbouwen gaat vaak over wat je als manager of leider voor het voetlicht brengt. Kwaliteit en veiligheid moeten in het DNA van een bedrijf zitten, waar iedereen begrijpt wat de te bereiken resultaten zijn, wat zijn bijdrage is, en wordt ondersteund om dat te doen.

Deze aanpak benadrukt een belangrijke waarheid; dat voederveiligheid minder te maken heeft met risicobeheer en meer met bedrijfscontinuïteit. Zelfs een kleine verontreiniging kan hele opslagplaatsen en supply chain stilleggen, de geloofwaardigheid schaden, de kasreserves aantasten - en erger nog: mensen en dieren schade berokkenen. Investeren in voederveiligheidsculturen - in menselijk gedrag - is investeren in bedrijfscontinuïteit.

Nieuwe gewoontes opbouwen

Hoe beoordeel jij het gedrag van je team op het gebied van voederveiligheid? Hebben ze een passieve aanpak (ze laten het aan iemand anders over om de regels te volgen), of een actieve (iedereen denkt na over en draagt bij aan het bereiken van de resultaten). Begrijpt en bespreekt het leidinggevende team deze gewenste resultaten, en belonen ze het team voor het transparant en proactief signaleren van mogelijke problemen? Wordt voederveiligheid regelmatig besproken met je leveranciers en klanten?

Als jij, als manager, een voederveiligheidscultuur wilt opbouwen, kan ik je drie dingen aanbevelen:

  1. Volg de micro-learning modules 'Feed Safety Culture' die beschikbaar zijn bij de GMP+ Academy.
  2. Zorg dat veiligheid de kern is van je bedrijfsplan en regelmatig wordt besproken door je directie, wat gemakkelijker is als je kwaliteitsmanager een gelijkwaardig lid van de directie is.
  3. Laat ons helpen! Nodig GMP+ International uit om met je leiding en community te praten over hoe je een voederveiligheidscultuur kunt opbouwen.

Menselijk gedrag mag dan het grootste gevaar voor de voederveiligheid zijn, het is ook de oplossing. Met een proactieve instelling kunnen onze teams zich gesterkt en beloond voelen voor al hun inspanningen om ons diervoeder veilig te houden.