Ons verhaal voor ons toekomstige werk

Onze opnieuw ontworpen visie, missie en waarden helpen ons voort te bouwen op ons succes in een veranderde wereld. De wereld is veranderd. In de jaren negentig was veiligheid de grootste uitdaging voor de diervoederindustrie. Sindsdien hebben we een wereldwijde community opgebouwd die elke dag de verantwoordelijkheid neemt om dit issue aan te pakken, iets wat dertig jaar geleden bijna ongelooflijk leek.

Roland van der Post

We blijven waakzaam voor de voerderveiligheid - en - er zijn nieuwe uitdagingen bijgekomen. Onze community heeft ons gevraagd om een rol te spelen in de grootste uitdaging waar onze industrie vandaag de dag voor staat: duurzaamheid. Daarbij willen we open, duidelijk en transparant zijn, zodat iedereen weet wat hij van ons kan verwachten.

Ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat we van plan zijn om de duurzaamheid van diervoeder op hetzelfde niveau te brengen als de voerderveiligheid - voortbouwend op onze ervaring en het verbeteren van de standaarden, middelen en ondersteuning die beschikbaar zijn via ons aanbod van Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA). Het is onze ambitie om relevant te blijven voor onze GMP+ Community, ons voortdurend te verbeteren en leiderschap te tonen.

Toen we aan deze reis begonnen, werkte ons team samen met belanghebbenden en deskundigen om de leidende principes te ontwikkelen die onze organisatie in dit nieuwe hoofdstuk zal gebruiken. Deze opnieuw ontworpen waarden, missie en visie geven vorm aan onze inspanningen om te zorgen voor veilig en duurzaam diervoeder, wereldwijd.

Onze visie

“Diervoeder moet veilig zijn voor dieren, mensen en onze planeet”

Dit is onze bestemming en je kunt nu al zien dat we verder kijken dan alleen naar veiligheid en duurzaamheid in ons doel opnemen. Helaas heeft de diervoedersector een grote voetafdruk - wat betekent dat we de kans hebben om er iets aan te doen.

Onze missie

“We stellen elk bedrijf in de diervoederketen in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor veilig en duurzaam diervoeder.”

Dit is de unieke rol die wij kunnen spelen, onze bijdrage aan de uitdaging. Hoe we dit gaan doen is ook belangrijk; ons belangrijkste instrument is het gebruik van standaarden en ons wereldwijd geaccepteerde schema is ontwikkeld in samenwerking met de sector en gebaseerd op een solide juridische, wetenschappelijke en praktische basis.

Onze propositie is dat ons schema en onze aanvullende diensten bedrijven in staat stellen zich in te zetten voor veilig en duurzaam diervoeder, waarbij de continuïteit van het bedrijf wordt gewaarborgd. We richten ons op de praktijk, het delen van informatie en het ontwikkelen van diensten om bedrijven in staat te stellen hun rol te spelen.

Onze waarden   

Een visie en missie vertellen je waar je naartoe gaat en hoe je daar komt, maar waarden informeren het gedrag en de acties onderweg. Zij zijn de vangrails voor ons werk.

Leiding geven: Voor mij en GMP+ betekent leiderschap niet dat je instructief of directief bent, of dat je wacht tot er iets verandert, maar dat je het voortouw neemt, veranderingen initieert en mensen erbij betrekt. Het betekent leren van anderen, experimenteren, inspireren en onze community uitdagen. Het kan betekenen dat we dingen fout doen, maar we leren van wat we doen.

Samen: We willen onze community kennen en ernaar luisteren. We betrekken onze belanghebbenden door het werk van onze commissies, taskforces en overleggen en we bespreken onderwerpen actief met de community op een gestructureerdere en inclusievere manier. Ik wil echt weten wat onze sector bezighoudt, zodat we op de hoogte blijven van wat er gebeurt.

Praktisch: We voeren veranderingen stap voor stap door, betrekken mensen bij het proces en bepalen wat werkt in de echte wereld. Maar voor mij betekent praktisch zijn, in plaats van altijd maar denken en discussiëren, ook leren door te doen. Voor ons werk zal ik me altijd afvragen 'werkt dit in de praktijk?' - dat is wat uiteindelijk het succes bepaalt.

Waardevol: We denken na over hoe we waarde kunnen toevoegen voor onze bedrijven, Certificatie Instellingen en de bredere community. We richten ons op waar ons werk het meeste verschil kan maken voor onze community in het streven naar veilig en duurzaam diervoeder. Het betekent ook dat we ons voortdurend verbeteren en op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de sector.

Een logische vervolgstap

In veel opzichten zijn deze nieuwe leidende principes niet radicaal, of een enorme afwijking van ons bestaande werk. Maar ze zijn essentieel en voor iedereen zichtbaar. Ze zijn gebaseerd op onze sterke punten en vormen de natuurlijke evolutie van ons werk, nu we een sector willen ondersteunen die voor nieuwe uitdagingen staat.

We blijven waakzaam op het gebied van voederveiligheid, terwijl we ons werk op het gebied van duurzaamheid verder uitbreiden. We komen in contact met belanghebbenden uit de hele sector en helpen de community om proactieve stappen te nemen. Onze wereldwijde community van vooruitstrevende en ambitieuze bedrijven heeft al laten zien dat ze hun verantwoordelijkheden serieus nemen. Zij inspireren ons om verder te gaan, hoger te reiken en de volgende stap te zetten.

Samen kunnen we veilig en duurzaam diervoeder wereldwijd werkelijkheid maken.