Op naar 2024

De toekomst van onze sector staat niet in steen gebeiteld, maar onze community heeft innovatiekracht en het initiatief om uitdagingen aan te gaan. Met een nieuw jaar in aantocht wil ik de balans opmaken. 2023 Is druk en lonend geweest. We hebben nieuwe standaarden ontwikkeld, de overgang naar ons vernieuwde schema ondersteund en onze community is verder gegroeid. Ook de komende twaalf maanden beloven weer vol te zitten met nieuwe innovaties, diensten en inzichten.

Foto van Roland van der Post
Blog december - Roland van der Post

Ons rapport

Het goede nieuws is dat we het jaar ingaan met de sterke steun van onze community. De GMP+ Academy heeft positieve beoordelingen ontvangen  

en we hebben samengewerkt met Ipsos om onafhankelijk onderzoek te doen onder de GMP+ Community, wat een duidelijk antwoord opleverde - ons werk wordt gewaardeerd. 

Onze community vindt onze internationale erkenning, kwaliteitsborging en naleving van de voorwaarden redenen waarom ze ons schema en onze diensten zouden promoten bij collega's of zakenrelaties.

De resultaten bevestigden ook dat de ontwikkelingen die we hebben gepland in lijn zijn met wat de community vraagt. Volgend jaar kun je aanzienlijke verbeteringen verwachten aan onze portal, onze feed support database (FSD), doorzoekbare gedigitaliseerde schemadocumenten en een nieuwe website. Dit betekent dat je de informatie die je nodig hebt gemakkelijker en eenvoudiger te begrijpen en te gebruiken is.

Veilig en duurzaam

Misschien wel de grootste ontwikkeling van de afgelopen tijd is hoezeer onze community eist dat duurzaamheid centraal staat in ons werk.

De bedrijven die deel uitmaken van onze community, het grootste collectief voor diervoederveiligheid ter wereld, kunnen een verschil maken. Onze bijdrage als standaardsteller is om de lat en de basislijn hoger te leggen, discussies op gang te brengen en het makkelijker te maken voor onze diverse sector om duurzamer te zijn.

We hebben nieuwe standaarden ontwikkeld voor de CO2-voetafdruk en ontbossing en hebben we ons beziggehouden met belangrijke ontwikkelingen in onze sector, waaronder de EU- verordening inzake ontbossing (EUDR) en het groeiende potentieel voor diervoeder op basis van insecten.

Ons werk is een gezamenlijke creatie. Als GMP+ gecertificeerde bedrijven helpen jullie bij het maken en onderhouden van onze standaarden en we willen graag jullie betrokkenheid bij het herzien, verbeteren en ontwikkelen van nieuwe standaarden.

Oplossingsgericht

Als ik terugdenk aan de vele discussies die onze community het afgelopen jaar heeft gevoerd, is het duidelijk dat de toekomst van onze sector niet in steen gebeiteld staat. We staan voor uitdagingen, zowel wat betreft de manier waarop onze sector werkt, als grotere vragen over de impact die we willen hebben op onze planeet.

We weten echter uit ervaring dat we de uitdaging aankunnen. Toen GMP+ International werd opgericht, leek een wereldwijd goedgekeurd veiligheidskader onmogelijk - maar onze community nam de taak op zich. Hetzelfde geldt voor de grote vragen van vandaag - en we geloven dat de innovatie en het initiatief in onze industrie meer dan capabel zijn om pragmatische mogelijkheden te vinden.

Onze voortdurende samenwerking wordt in die geest voortgezet; op zoek naar oplossingen, niet alleen naar problemen - op zoek naar mogelijkheden, niet alleen naar bedreigingen - en optimistisch blijven over de vooruitgang die we in de toekomst kunnen boeken,

Bedankt voor jullie voortdurende steun en initiatief. Ik ben enthousiast over wat we hierna samen gaan bereiken.