Tarieven GMP+ International 2024

De nieuwe tarieven van GMP+ International zijn nu bekend. Met ingang van 1 januari 2024 past GMP+ International de tarieven voor de bijdragen van de Certificatie Instellingen en van de GMP+ gecertificeerde bedrijven aan.

De tarieven vind je in het documentCR 4.0 - tarieven 2024. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van deze tarieven is dat de opbrengsten kostendekkend zijn. Dit zijn kosten zoals het beheer en onderhoud van ons schema.

Heb je vragen hebben over de tarieven of de doorberekening van jouw Certificatie Instellingneem dan contact op met de Helpdesk.