Uitvoeringsbesluit: verlengd met twaalf maanden tot 30 juni 2024

Het uitvoeringsbesluit over het GMP+-vervoer van diervoeders binnen Oekraïne en van Oekraïne naar andere landen is, na nieuw overleg met de direct belanghebbenden, verlengd.

Dit uitvoeringsbesluit regelt de toepassing van de poortwachtersprotocollen voor het vervoer van diervoeders over de weg of over de binnenwateren binnen Oekraïne of van Oekraïne naar welk land dan ook.

Er dient opgemerkt te worden dat het spoorvervoer niet noodzakelijkerwijs gecertificeerd hoeft te zijn.

Om dit uitvoeringsbesluit goed te begrijpen, is het belangrijk om het volgende te weten:

  • In het GMP+ FC-schema zijn er twee poortwachterprotocollen voor het transport van diervoeders
    • over de weg, toe te passen door ondernemingen met een productie- of handelsgebied (GMP+ TS1.2, punt 4.4.1), en
    • door ondernemingen met een vervoerscontract (GMP+ TS1.2, punt 4.4.2),
  • Deze protocollen kunnen niet worden toegepast in landen waar voldoende gecertificeerd vervoer beschikbaar is (de zogenaamde A-landen).

Als gevolg van de huidige situatie in Oekraïne leidt deze beperking echter tot problemen bij het vervoer van diervoeders binnen Oekraïne en bijvoorbeeld van Oekraïne naar Polen (een A-land).

Daarom is besloten om het gebruik van deze protocollen tijdelijk uit te breiden. Er wordt op gewezen dat het correcte gebruik van deze protocollen een veilig vervoer garandeert.

Deze uitbreiding betekent

  • Een GMP+-gecertificeerde producent of handelaar mag het protocol ook gebruiken voor wegtransport van diervoeders binnen en vanuit Oekraïne voor vervoer naar een A-land.
  • Een GMP+-gecertificeerde wegvervoerder mag het protocol ook gebruiken voor wegtransport van diervoeders binnen en vanuit Oekraïne voor vervoer naar een A-land.
  • Een onderneming die GMP+-gecertificeerd is voor "Bevrachting van de binnenvaart" mag het protocol ook gebruiken voor het vervoer van diervoeders binnen en vanuit Oekraïne via de binnenvaart voor vervoer naar een A-land.

Elk bedrijf dat gebruik maakt van dit uitvoeringsbesluit moet dit feit registreren, met inbegrip van alle registraties die nodig zijn bij de toepassing van deze protocollen. Deze registraties moeten beschikbaar zijn voor de auditor.

Op kennisgevingen over het gebruik van deze poortwachterprotocollen aan GMP+ International en de certificeringsinstelling zijn de normale voorwaarden van toepassing.

Dit uitvoeringsbesluit is opgesteld overeenkomstig artikel 2.4.e van de F0.1 Rechten en Plichten. Dit uitvoeringsbesluit is geldig tot en met 30 juni 2024 en kan worden verlengd. Dit is afhankelijk van de situatie van dat moment en zal tijdig bekend worden gemaakt.