Mededeling over een geschorste GMP+ onderneming

vrijdag 10 augustus 2018

Bestemd voor: GMP+ gecertificeerde ondernemingen en Certificatie Instellingen

De schorsing is terug te vinden in de GMP+ bedrijvendatabase onder geschorste GMP+ ondernemingen op de website.

Het betreft de volgende schorsing: 

Naam bedrijf : Navjyot International Trading Private Limited
Bedrijfslocatie : S. No. 145/7 en 8, Nani Daman UT, India
Reg.nr. : GMP013941
Status : Geschorst
Reden : Voldoet niet aan de voorwaarden

Deze mededeling wordt bekend gemaakt conform het bepaalde in artikel 4.7 en  8.2.1 e) van het GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Algemeen Reglement.