Mededeling over geschorste GMP+ ondernemingen

vrijdag 12 april 2019

Bestemd voor: GMP+ gecertificeerde ondernemingen en Certificatie Instellingen

De schorsingen zijn terug te vinden in de GMP+ bedrijvendatabase onder geschorste GMP+ ondernemingen op de website.

Het betreft de volgende schorsingen:

Naam bedrijf : Firma Heinz Ehlebracht
Bedrijfslocatie : Wördeholzer Strasse 37, 31855 AERZEN, Duitsland
Reg.nr. : GMP023142
Status : Geschorst
Reden : Voldoet niet aan de voorwaarden

Naam bedrijf : Frans Timmermans Logistiek (F.T.L.) B.V.
Bedrijfslocatie : Gaanweg 7, 4214 KA VUREN, Nederland
Reg.nr. : GMP016380
Status : Geschorst
Reden : Voldoet niet aan de voorwaarden

Deze mededeling wordt bekend gemaakt conform het bepaalde in artikel 4.7 en  8.2.1 e) van het GMP+ FC scheme, GMP+ A1 Algemeen Reglement.