Early Warning System

Signaleer je (mogelijk) onveilig diervoeder? Meld het via het EWS-meldingsformulier. Samen kunnen we dan eventuele vervolgschade voor jouw bedrijf en de keten (zoveel mogelijk) voorkomen. Veilig diervoeder is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wat is het Early Warning System?

Voederveiligheid is uiteindelijk mensenwerk. Er kan wat misgaan. In dat geval, vormt het Early Warning System (EWS) een belangrijk vangnet voor het beperken van de grootte of het verminderen van een (potentieel) probleem in een vroegtijdig stadium met behulp van adequate maatregelen.

Wanneer doe ik een EWS-melding?

Maak gebruik van de beslisboom om te bepalen of er sprake is van een dreigende situatie. Alle voorwaarden over de verplichting van het doen van een EWS melding zijn beschreven in de GMP + BA5 Minimumvoorwaarden voor een EWS melding.

Hoe doe ik een EWS-melding?

Risico's en (dreigende) calamiteiten in diervoeder kunt u melden via het EWS meldingsformulier. Het is ook mogelijk om het formulier van uw bevoegde autoriteit door te sturen naar ews@gmpplus.org. 

Wat gebeurt er na het doen van een melding?

Na het insturen maakt GMP+ International een eerste inschatting. GMP+ International neemt contact met je op om te bespreken of vervolgacties nodig zijn of om aan te geven dat een case gesloten kan worden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Wanneer de situatie niet onder controle lijkt te zijn, publiceert GMP+ International, in overleg met de melder, een EWS-waarschuwing om bedrijven hierover te informeren.

Waar zijn EWS-waarschuwingen te vinden?

Een EWS-waarschuwing communiceren wij via een GMP+ Alert mailing. De daadwerkelijke EWS-waarschuwing is te vinden in ‘Mijn GMP+’ en alleen inzichtelijk voor GMP+ gecertificeerde bedrijven en Certificatie Instellingen.

Wat staat er in een EWS-waarschuwing?

In de waarschuwing wordt het betrokken product, de ongewenste stof(fen) en gemeten waarde(n) genoemd, evenals het land van oorsprong. Details van het bedrijf in kwestie worden alleen in zeer uitzonderlijke situaties gepubliceerd.

Ook wanneer een situatie onder controle is, kan GMP+ International alsnog besluiten tot het publiceren van de waarschuwing. Dit stelt gecertificeerde bedrijven in staat te leren van dergelijke situaties. Om vergelijkbare gevallen in de toekomst te voorkomen.

Veel gestelde vragen over EWS zijn opgenomen in een FAQ document. Mocht je vraag er niet tussen zitten, neem contact op met de GMP+ Helpdesk.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van het laatste nieuws.

Beslisboom EWS

U kunt hier checken of het om een EWS melding gaat of niet.

Beslisboom
EWS melding

Doe hier een digitale EWS melding 

meldingsformulier