Early Warning System

Wanneer in geval van onregelmatigheden inzake voederveiligheid niet snel en adequaat gehandeld wordt, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor mens, dier en milieu.

Early Warning System
Early Warning System

Met het Early Warning System (EWS) wordt dit voorkomen of zoveel mogelijk beperkt.

Geen enkel managementsysteem voor voederveiligheid kan alle incidenten voorkomen. Binnen het GMP+ certificatieschema vormt het Early Warning System (EWS) dan ook een belangrijk vangnet.

Via EWS doen GMP+ gecertificeerde bedrijven vertrouwelijk melding van onregelmatigheden. Dit stelt GMP+ International in staat om snel op te treden zodra gevaren of risico’s opspelen in de productieketen. Binnenkomende meldingen worden beoordeeld en indien nodig ontvangen GMP+ FSA-deelnemers een waarschuwing over het product in kwestie.

Wat staat in een EWS-melding?
In deze waarschuwingen – deelnemers ontvangen per mail een bericht – wordt het betrokken product (generieke naam), de ongewenste stof(fen) en gemeten waarde(n) genoemd, evenals het land van oorsprong. Details van het bedrijf in kwestie worden nooit gepubliceerd.

Ook wanneer een situatie onder controle is, kan GMP+ International alsnog besluiten tot het publiceren van de waarschuwing. Dit stelt deelnemende bedrijven in staat te leren van de fouten, zodat vergelijkbare gevallen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
EWS-waarschuwingen, verzamelde informatie en overige risicocommunicatie draagt bij aan goed risicobeheer (monitoring en analyses). De verkregen kennis wordt gecombineerd met andere relevante informatie en leidt tot verbeteringen van de GMP+ FSA-module, het certificatie- en nalevingbeoordelingsproces, risicocommunicatie en overige operaties.

De productie van veilig diervoeder is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar elke betrokken organisatie heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. EWS-waarschuwingen helpen deelnemers de juiste maatregelen treffen bij het voorkomen of beheersen van gevaren. Meer informatie is beschikbaar in GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS.

Voer een EWS-melding uit

Maak een EWS melding

Via dit EWS-meldformulier kunt u risico’s en (dreigende) calamiteiten met diervoeder melden. Na het insturen maakt GMP+ International een eerste inschatting. Indien nodig neemt GMP+ International contact met u op. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Voor vragen neemt u contact op met GMP+ International.

 

Meld je aan voor de GMP+ International nieuwsbrief

Volg het laatste GMP+ International nieuws