Risico beoordelingen

Welke risico’s brengt het produceren van voedermiddelen met zich mee?  Voor het antwoord op die vraag verwijzen we je naar de risicobeoordelingen die je kunt vinden op ‘GMP+ Portal’.

GMP+ International heeft een Productenlijst met voedermiddelen die zijn geaccepteerd om te worden gebruikt in diervoeder. Voor elk geaccepteerd voedermiddel is een generieke risicobeoordeling beschikbaar. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met de gecertificeerde bedrijven. Wil je een voedermiddel produceren of in de GMP+ keten brengen dat (nog) niet op deze lijst staat? Hiervoor moet je eerst een aantal stappen volgen.

 1. Controleer eerst of het product een voedermiddel is door de beslisboom te gebruiken. Zie de "GMP+ Guidance tree".

 2. Is het product een voedermiddel, controleer dan of deze is opgenomen op de  Productenlijst met daarbij een risicobeoordeling. De risicobeoordelingen zijn te vinden op de ‘GMP+ Portal’.

 3. Is het product dat je wil produceren of in de GMP+ keten wil brengen een voedermiddel, maar nog niet opgenomen op de Productenlijst met een risicobeoordeling? Dien dan een aanvraag in.

  Een aanvraag voor opname kan worden gedaan door een (aankomend) GMP+ gecertificeerd bedrijf, maar ook anderen zoals brancheorganisaties of adviesbureaus. Om een aanvraag te doen vul je dit template in het Engels in en stuurt het naar riskassessment@gmpplus.org.

  Note: meer informatie over het indienen van een risicobeoordeling is terecht te vinden in de vraag en antwoord lijst GMP+ D3.17 FAQ Feed Support Products.  
 1. De acceptatieprocedure is als volgt:
  1. Indienen van een risicobeoordeling naar riskassessment@gmpplus.org.   
  2. Eerste screening door GMP+ International
  3. Tweede screening door de Technical Committee FSP
  4. Na goedkeuring opname voedermiddel in Productenlijst en publicatie Risicobeoordeling

Het indienen van een risicobeoordeling vóór de deadline is vereist. GMP+ International screent de aanvraag en vraagt, indien nodig, aanvullende informatie op bij de aanvrager. Alleen wanneer het ingediende document volledig is en dit door GMP+ International wordt bevestigd, wordt de risicobeoordeling meegenomen op de agenda van de volgende vergadering van externe deskundigen (TCFSP-vergadering).

Toelichting op de stappen vindt u hier.

TCFSP Vergaderschema 

Het Technical Committee FSP (TCFSP) vergadert 3 keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen, zullen de leden van de TCFSP de nieuwe risicobeoordelingen beoordelen. De vergaderdata en de betreffende deadlines tot wanneer de bedrijven (nieuwe) risicobeoordelingen kunnen indienen vindt u in de tabel hieronder:

TCFSP Vergadering

Datum

Deadlines voor het indienen 
van (nieuwe) risicobeoordeling

1e vergadering

19 maart 2024

3 januari 2024

2e vergadering

20 juni 2024

29 maart 2024

3e vergadering

12 november 2024

29 augustus 2024