International Database Transport Feed

IDTF (International Database Transport (for) Feed) is een database van voorgaande ladingen en bijbehorende reinigingsregimes. De database is samengesteld door de ICRT (International Committee Road Transport), bestaande uit Qualimat, Ovocom, GMP+ International, QS, EFISC-GTP, AIC en AMA.

Samen werken ze aan de harmonisatie van hun veiligheidseisen met het oog op wegtransport. De database,  geeft inzicht in de minimale schoonmaakeisen van de verschillende certificatieschema's. Alle producten die niet in de IDTF staan, zijn verboden als vracht voorgaand aan het transport van diervoederproducten.

Ga naar de International Database Transport (for) Feed. Op de website vind je ook het aanvraagformulier voor (her)indeling van producten en procedures voor het reinigingen van een laadcompartiment na het transporteren van een verboden lading.