Kompozice a struktura

GMP+ Feed Certification scheme 2020 (GMP+ FC scheme 2020) zahrnuje moduly GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) a GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA). Na této stránce objasníme kompozici schématu.

Framework (1) je rámec stanovení schématu. V rámcové dokumentaci můžete najít informace o tom, jak systém zajištění bezpečnosti krmiv funguje a jak my jako komunita společně zajišťujeme bezpečnost krmiv.

Druhou „vrstvu“ představují Požadavky (2). Existují dvě jejich verze: jedna pro společnosti certifikované dle GMP+ a jedna pro certifikační orgány (Anglická verze)

Stejně jako v případě schématu certifikace krmiv GMP+ ve verzi 2010 bylo i v případě verze 2020 rozhodnuto o překladu řady dokumentů do dalších jazyků. Zvolili jsme dokumenty, které mají obecně nejvyšší relevanci vůči společnostem certifikovaným dle GMP+. To znamená, že ne všechny dokumenty jsou přeloženy, stejně jako nejsou přeloženy internetové stránky GMP+.

Pomocí tlačítek na levé straně se dostanete na jednotlivé komponenty certifikace: Framework (Rámec) , Requirements (Požadavky) a Support (Podpora) .

Požadavky na společnosti

Požadavky na společnosti jsou popsány pro každý modul v rámci schématu samostatně (GMP+ FSA a GMP+ FRA). Technické specifikace obsahují dodatečné nebo specifické podmínky pro oba moduly. Tyto specifikace jsou kategorizovány dle tématu a cílové skupiny.

Požadavky na certifikační orgány

Tyto dokumenty obsahují požadavky, které certifikační orgány (Anglická verze) musejí splnit, aby zaručily nezávislou certifikaci schématu.

V neposlední řadě nabízíme rozsáhlou Support (3) v realizaci požadavků v praxi. Toho je dosaženo prostřednictvím služeb podpory, které zahrnují Feed Support Products (FSP), registrované konzultanty a národní zástupce.

Framework

Dokumenty o Framework ke schématu certifikace krmiv dle GMP+ z roku 2020

Dokumenty
Requirements

Dostupné jsou dokumenty k modulu GMP+ FSA a modulu GMP+ FRA.

Dokumenty
Support

Podpůrné dokumentaci

Dokumety