Uitwisselbaarheid

GMP+ International werkt met andere diervoederveiligheidsschema’s samen aan een veilige diervoederketen wereldwijd. Door deze samenwerking is het mogelijk voor GMP+ gecertificeerde bedrijven om, producten en diensten in te kopen van gelijkwaardig gecertificeerde bedrijven.

In onderstaande overzicht is weergegeven met welke schema’s GMP+ International samenwerkt en zogenoemde uitwisselbaarheid heeft. Over het algemeen is het mogelijk om, naast de GMP+ gecertificeerde bedrijven, met bedrijven die onder deze schema’s gecertificeerd zijn zaken te doen. Dit betreft zowel het inkopen van diervoeder als diensten maar ook het verkopen van hiervan. Meer informatie hierover en de mogelijke uitzonderingen hierop zijn te vinden in GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden voor inkoop.

Samen werken wij wereldwijd aan veilig diervoeder. Diervoederveiligheidsschema’s waarmee GMP+ International nog geen uitwisselbaarheid meer heeft maar dit wel wensen, kunnen contact opnemen met GMP+ International voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Feed Safety Assurance Schema's

Organisatie Land Website

Feed Chain Alliance standaard
(GMP Dierenvoeders)

Ovocom België Website
FEMAS AIC Verenigd Koninkrijk Website
UFAS AIC Verenigd Koninkrijk Website
TASCC AIC Verenigd Koninkrijk Website

CSA 

Incograin  Frankrijk Website

EFISC-GTP

Coceral  Europa Website

Qualimat

Qualimat  Frankrijk Website

FAMI-QS

FAMI-QS  Europa Website

QS

QS  Duitsland Meer informatie
pastus+ AMA-Marketing Oostenrijk

Meer informatie

OQUALIM-RCNA 
(Select Checkbox RCNA International)
OQUALIM Frankrijk Website
Hygienecode Aardappelsorteerders  
& Verpakkers
NAO Nederland Website
Diverse Nederlands Teeltschema's BO Akkerbouw Nederland Website
Hygienecode voor Boederijzuivel-bereiding Bond Boederijzuivel-bereiders Nederland Website

Hygienecode voor Brood- en Banketbakkerij

NBC Nederland Website

IKKB

Vegaplan.be België Website

EFISC

EFISC Europe Website
Keten Partners Organisatie Land

Website

The Collaborative Soy Initiative

CSI België Website
Round Table Responsible Soy RTRS Argentinië  Website

Stichting Milieukeur

SMK Nederland Website
Duurzaam Zuivelketen Duurzame Zuivelketen Nederland Website