Certificatie Instellingen & GMP+ Auditors

Certificatie Instellingen (CI's) voeren audits uit om te beoordelen of GMP+ gecertificeerde bedrijven voldoen aan de voorwaarden van het GMP+ Feed Certification scheme (GMP+ FC scheme) . Hiermee vervullen de CI's een cruciale rol in het waarborgen van veilig en duurzaam diervoeder.

Van de CI's wordt verlangd dat zij geaccepteerde auditors leveren. Deze voorwaarde zorgt ervoor dat GMP+ gecertificeerde bedrijven op een onafhankelijke, consistente en competente manier worden beoordeeld.

Na acceptatie door GMP+ International zijn Certificatie Instellingen gemachtigd om certificaten uit te geven en in te trekken. GMP+ International werkt wereldwijd samen met Certificatie Instellingen en auditors voor zowel Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) en Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA).

Om te controleren of Certificatie Instellingen voldoen aan de voorwaarden van het GMP+ FC scheme, voert GMP+ International jaarlijkse audits uit bij kantoren en parallel en witness audits bij bedrijven.

Je kunt geaccepteerde Certificatie Instellingen vinden in de GMP+ Company database.