"Internationale erkenning" - wat onze community over ons zegt

De resultaten zijn binnen. We hebben onze community gevraagd ons te vertellen wat ze van GMP+ International vinden. Een paar maanden geleden schreef ik over hoe twee van onze kernwaarden, 'pragmatisch' en 'samen', bepalen wat we elke dag doen. We willen dat ons programma implementeerbaar is, dat onze diensten gebruiksvriendelijk zijn en dat we echt contact maken met - en luisteren naar - onze GMP+ Community. Dus, zoals we elk jaar doen, vroegen we ernaar.

Foto van Roland van der Post

Op de goede weg

We hebben samengewerkt met Ipsos, een gerenommeerd en onafhankelijk bedrijf om de sector te onderzoeken. We wilden weten hoe we ervoor staan in de diervoeder community, welke van onze diensten de GMP+ Community het meest waardeert en hoe we de tevredenheid over onze certificering kunnen verbeteren.

Het antwoord was duidelijk - onze GMP+ Community waardeert ons en de verbeteringen die we hebben gepland zijn afgestemd op wat de community vraagt.

Ipsos vergeleek de voederveiligheids- en voederverantwoordelijkheidsschema’s van GMP+ International met andere alternatieven op een aantal punten, waaronder de kwaliteit van de certificering, de erkenning door de sector en internationaal, de scope van de certificering en de toegevoegde waarde voor het bedrijf. Ze vonden dat "GMP+ beter scoort dan de benchmark op alle kenmerken, vooral op internationale erkenning, toegevoegde waarde, kwaliteit en scope."

Over het algemeen vonden de respondenten dat onze internationale erkenning, kwaliteitsborging en naleving van de voorwaarden van de industrie redenen waren waarom ze ons schema en onze diensten zouden aanbevelen bij een collega of zakenrelatie.

Dit is een bewijs van het harde werk en de toewijding van onze community van bedrijven, auditors, consultants, trainers en deskundigen. Ik wil in het bijzonder mijn erkentelijkheid betuigen voor de inzet en passie van het GMP+ team, zonder wie we de steun van onze GMP+ Community niet zouden hebben.

Altijd aan het verbeteren

Er is altijd ruimte om te groeien - en we waren blij om te zien dat de verbeteringen die de GMP+ Community wil zien ook de verbeteringen zijn die we zelf al herkenden en waar we al aan werken.

Onze GMP+ gecertificeerde bedrijven hebben ons eerder verteld dat ze onze Feed Support Products en de GMP+ Monitoring database moeilijk te gebruiken vinden, wat Ipsos voor ons kon bevestigen. We zijn al vergevorderd met een project dat, in samenwerking met onze stakeholders, deze systemen gebruiksvriendelijker en toegankelijker maakt en onze GMP+ Community meer controle geeft over hun gegevens.

Daarnaast bevestigde Ipsos dat onze community graag verbeteringen aan onze website en portal zou willen, die ook gepland staan. In dit optimalisatieproces betrekken we onze klanten en belanghebbenden actief door hun gebruikerservaring te testen en te valideren.

Sommige respondenten zeiden ook dat ze certificeringsschema's waarderen die geen 'one-size-fits-all'-benadering hanteren. Naarmate meer van onze GMP+ Community overstappen op ons vernieuwde GMP+ FC scheme 2020 zullen ze zien dat we zijn afgestapt van een op regels gebaseerde aanpak en ons in plaats daarvan hebben gericht op het bereiken van veilige resultaten, waardoor bedrijven flexibeler en proactiever kunnen omgaan met het beheer van de voederveiligheid.

In het vernieuwde schema werken we met principes en doelen, zodat bedrijven de juiste aanpak voor voederveiligheid kunnen vinden voor hun unieke situatie. Dit betekent dat bedrijven zich kunnen richten op hoe ze de voederveiligheid het beste kunnen beheren, in plaats van alleen maar een brede reeks regels te volgen.

Samen

Als je wilt deelnemen aan onze huidige verbeterprojecten, dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen. En als je zelf suggesties hebt, kun je altijd contact met ons opnemen, en we hopen dat je meedoet aan onze jaarlijkse enquête in 2024.

Ik wil dat onze GMP+ community zich gerustgesteld voelt dat wanneer ze ons aanbevelingen geven, deze leiden tot actie. We willen niet vertrouwen op onze successen uit het verleden, want veilig en verantwoord diervoeder gaat over wat we vandaag en morgen allemaal doen.