1000 bedrijven gecertificeerd voor GMP+ Feed Responsibility Assurance en twee nieuwe standaarden in de maak

In een tijd waarin duurzaamheid een onderwerp is van maatschappelijke discussies, neemt de diervoederindustrie een stap voorwaarts. Wij zijn trots dat er inmiddels meer dan 1000 bedrijven zijn gecertificeerd volgens de GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA).

Dit aantal is een weerspiegeling van de groeiende inzet van bedrijven om de diervoederketen te verduurzamen.

 

Hoe gaan we zorgen voor een duurzame diervoederketen, was een centraal onderwerp tijdens de Global Feed Safety Summit in Berlijn in 2022. Tijdens de Summit hebben we uitgebreid gesproken met experts en belanghebbenden over de uitdagingen en kansen op het gebied van veilige en duurzame diervoeding. Sindsdien hebben we doorgepakt; op 1 januari 2024 lanceren we twee nieuwe standaarden binnen de GMP+ FRA-module.

Focus op duurzaamheid

Wanneer zakendoen steeds meer afhankelijk is van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf, willen we onze Community ondersteunen met een eenduidige en duidelijke standaard die in de praktijk kan worden toegepast.

  • MI5.5 Carbon Footprint van diervoeder: deze standaard voor de berekening van de carbon footprint (CFP) van diervoeder borgt dat de input die mengvoerbedrijven gebruiken voor het berekenen van de CFP, correct is en dat de berekeningswijze juist is toegepast. Deze standaard wordt het eerste jaar als een pilot ingevoerd. Gedurende dit jaar doen GMP+ International en deelnemende bedrijven ervaring op.
  • MI5.6 Productie en Handel van verantwoord diervoeder: de standaard is ontwikkeld om de productie en handel van verantwoorde soja (inclusief ontbossingsvrij) in de diervoederketen te borgen. Hiermee worden de eerste voorbereidingen getroffen op de inwerkingtreding van de EU Deforestation Regulation (EUDR). 

GMP+ International: voorloper in de Industrie

Met 1.000 GMP++ FRA gecertificeerde bedrijven laat de diervoedersector zien dat zij het belang van verantwoorde diervoederproductie erkent en hier actief mee aan de slag.