Protocol Monitoring Aflatoxine B1 in Maïs en Bijproducten van maïs

Wijziging in risicoprofiel voor Oekraïne Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast.

Gewijzigde risicoprofiel(en):

  • Oekraïne - verhoogd van laag naar midden

Dit betekent dat maïs uit

  • Oekraïne meer frequent geanalyseerd moet worden

Het gewijzigde risicoprofiel treedt in werking op 14 maart 2024.

N.B.:

Maïs dat afkomstig is uit een land met een hoog risico moet vaker geanalyseerd worden, omdat het risico op de aanwezigheid van Aflatoxine B1 hoog te noemen is.

Raadpleeg voor meer details het TS 1.7 Monitoring - Appendix.

We hebben uw hulp nodig!

Om landen opnieuw in te delen, is het belangrijk dat GMP+ deelnemers hun analyseresultaten uploaden naar de GMP+ Monitoringdatabase en deze delen met onze community.

Wees voorzichtig

Onjuiste analyseresultaten in de database kunnen de resultaten van de evaluatie en de risico-indeling van de landen beïnvloeden.

Zorg er bij het uploaden van deze informatie voor dat de oorsprong van de maïs juist wordt ingevoerd en dat de gemeten Aflatoxinewaarden worden ingevoerd met de juiste eenheid (mg/kg).

  • Vraag uw laboratorium om te rapporteren in de juiste eenheid.

Vraag uw laboratorium om de analyseresultaten te rapporteren in dezelfde eenheid zoals vermeld in GMP+ BA1/TS 1.5 Specifieke voederveiligheidsnormen. Voor Aflatoxine is de correcte eenheid mg/kg. Dit is nuttig wanneer u het resultaat controleert met de van toepassing zijnde voederveiligheidsnormen in GMP+ BA1/TS 1.5, maar voldoet ook aan de voorwaarden van de GMP+ Monitoring database met betrekking tot het rapporteren van het resultaat in deze eenheid.

- Indien het analyseresultaat in ppb wordt weergegeven, moet u dit eerst omrekenen naar mg/kg.

Waarom is dit belangrijk?

Het analyseren van monitoringresultaten is een belangrijke bron voor GMP+ International bij het vaststellen van potentiële risico’s. daarnaast helpt het ons bij de ontwikkeling van FSP-producten die u en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken.

Voorgaande wijzigingen risicoprofielen

Sinds september 2023 zijn de risicoprofielen van herkomstlanden als volgt gewijzigd: 

Uiterste implementatiedatum Land Risicoprofiel
01 februari 2024 Oekraïne Medium > Laag

Zuid Frankrijk
(departementen: 85,
79, 86, 17, 16, 87, 23,
19, 03, 63, 15, 43, 71,
39, 42, 69, 01, 74, 73,
38, 07, 26, 24, 33, 40,
64, 47, 46, 82, 32, 65,
31, 81, 12, 09, 48, 30,
34, 11, 66, 05, 04, 06,
83, 84 en 13)

Medium > Laag
18 september 2023 Oekraïne Laag > medium
Tsjechië Laag > medium
Zuid Frankrijk
(departementen: 85,
79, 86, 17, 16, 87, 23,
19, 03, 63, 15, 43, 71,
39, 42, 69, 01, 74, 73,
38, 07, 26, 24, 33, 40,
64, 47, 46, 82, 32, 65,
31, 81, 12, 09, 48, 30,
34, 11, 66, 05, 04, 06,
83, 84 en 13)
Laag > medium

 

Vragen?

Indien u vragen hebt over dit bericht, neem dan contact op met uw GPM+ vertegenwoordiger of met GMP+ International: www.gmpplus.org of bel +31 (0)70 307 4120.