Succesvolle FRA-trainingen voor Certificatie Instellingen

Op 19 en 21 december 2023 heeft GMP+ International succesvolle trainingen gegeven over de GMP+ FRA-module en de bijbehorende standaarden voor verantwoorde soja en diervoeder. Met ingang van 01 januari 2024 zijn er diverse schemawijzigingen doorgevoerd binnen de FRA-module en is de nieuwe standaard MI 5.6 Productie en Handel van verantwoord diervoeder gepubliceerd. Een mooi moment om hier een training voor te organiseren specifiek bedoeld voor coördinatoren en auditoren van Certificatie Instellingen.

62 deelnemers

In totaal hebben 62 deelnemers uit verschillende landen deelgenomen aan de training. Tijdens het eerste deel van de training, verzorgd door Marjolein van Huik, GMP+ FRA scheme manager, kregen de deelnemers informatie over: de GMP+ Feed Responsibility Assurance (FRA) module in het algemeen, uitleg over de R 5.0 Feed Responsibility Management System en de supply chain modellen. 

Het tweede deel van de training, verzorgd door Stan Hendriks, Scheme & Customer Service Officer, stond in het teken van de verschillen en overeenkomsten tussen de diverse GMP+ FRA-standaarden gericht op verantwoorde soja en verantwoord diervoeder. Hierbij zijn we onder andere dieper ingegaan op de scopes (gespecificeerd naar activiteit, geaccepteerde producten en diersoorten), welke soja geaccepteerd is en de geaccepteerde supply chain modellen. 

Casussen uit de praktijk

De trainingen zijn afgesloten met een praktisch deel gericht op de documentatie behorend bij de aankoop van gecertificeerde soja en/of credits en het beoordelen van het ‘material accounting system’. Daarnaast zijn casussen behandeld welke inzicht geven hoe er met specifieke situaties moeten worden omgegaan in de praktijk.

Alle 62 deelnemers hebben een certificaat voor hun deelname ontvangen. Hiermee voldoen ze aan één van de vereisten om op bedrijven audits uit te voeren én voldoen ze aan één van de vereisten om GMP+ FRA-trainer te worden, zodat zij in de toekomst gekwalificeerd zijn om GMP+ FRA-auditoren te trainen. 

Marjolein & Stan zijn zeer tevreden met de georganiseerde training. De deelnemers waren zeer gemotiveerd en toonden een goed inzicht in de materie, gezien de vragen die werden gesteld. Bij het behandelen van de casussen zijn goede punten aangedragen en is goede discussie gevoerd. GMP+ is ervan overtuigd dat kennisdeling een essentieel onderdeel is voor een succesvolle verificatie op de gestelde voorwaarden in de GMP+ FRA-module.

Neem contact op met jouw Certificatie Instelling als je gecertificeerd wilt worden voor één of meer scopes binnen de GMP+ FRA module.