Services speciaal voor transportbedrijven

GMP+ International heeft diverse services beschikbaar om transportbedrijven te ondersteunen bij het opzetten van hun HACCP-systeem.

De services op een rij: 

  • Interactieve Excel: krijg meer inzicht in risico’s, maak je eigen HACCP analyse

HACCP is het middel om inzicht te krijgen in de risico's tijdens transport en hoe deze te beheersen. De omstandigheden van elk type transport zijn verschillend. In de Excel staan de meest voorkomende risico's en bijbehorende beheersmaatregelen in verband met de verschillende activiteiten binnen de scope "Wegtransport van diervoeder". Dit is een interactief hulpmiddel. Zo kunnen de specifieke omstandigheden van het individuele transportbedrijf aangepast worden.

Lees eerst de Leeswijzer HACCP transport. Deze geeft kort uitleg hoe de “HACCP Transport interactieve Excel” werkt. In de leeswijzer wordt uitgelegd welke stappen doorlopen moeten worden om een eigen HACCP analyse te maken.  

  • GMP+ Academy microlearning Veilig transport van GMP+ feed

Een microlearning is een laagdrempelig leermodule die niet langer dan 10 minuten duurt en veel praktische voorbeelden bevat. In samenwerking met (transport) bedrijven uit de diervoedersector, is er een serie microlearning modules (Veilig transport van GMP+ feed) gemaakt die verschillende aspecten van transport behandelen, zoals plannen van het transport, gebruik van de IDTF, laden en lossen en het reinigen van de laadcompartimenten.

Daarnaast zijn er enkele meer algemene microlearning modules beschikbaar die gaan over de toepassing van de HACCP-principes en de basisvoorwaarden (Het belang van HACCP bij het beheersen van de voederveiligheid van het transport en Basisvoorwaarden). Een microlearning is bij uitstek te gebruiken om nieuwe medewerkers te trainen of als opfriscursus voor personeel. Ze zijn in meerdere talen beschikbaar.

  • Extra uitleg in de Q&A transport

Samen met de GMP+ Community doen we ons best om de voorwaarden die we hebben opgesteld zo duidelijk mogelijk te verwoorden in de schemadocumenten. Toch zijn er onderwerpen die meer uitleg behoeven. De ‘Q&A Transport is bedoeld om informatie en uitleg te geven over de achtergrond, reikwijdte, praktische uitvoering en implementatie van de GMP+ transportvoorwaarden. Het is bedoeld als leidraad voor de bedrijven die betrokken zijn bij verschillende vormen van GMP+ transport.

  • IDTF website: vind snel het toepasselijke reinigingsregime

GMP+ International, together with other feed safety schemes, maintains the "International Database Transport (for) Feed". An international database on which you can easily find the cleaning regime of your load compartments and ensure the high level of feed safety of the feed you transport.  Also, under Useful links you will find several websites with information on authorized disinfection agents in different countries.

  • Registered Services: supports in fulfilling the requirements in the daily operation

GMP+ International collaborates with service providers who offer services that ensure efficient maintenance and improvement of feed safety management systems. These services will also contribute to the use of standardized and uniform modes of operation in the feed supply chain. The mentioned registered services are there to support in the field of transport. Click on the links to find more information - www.certag.eu and https://bulkvision.eu/en/homepage/