O GMP+ International

Każdy człowiek, nieważne gdzie na świecie się znajduje, powinien mieć dostęp do bezpiecznej żywności. GMP+ International przybliża globalne bezpieczeństwo pasz każdego dnia o jeden krok, dzięki konsekwentnemu dążeniu do jednolitych standardów w całym łańcuchu paszowym,  .

About us

W 1992 roku, po serii poważnych przypadków skażeń w materiałach paszowych, holenderski przemysł paszowy podjął decyzję o ustanowieniu systemu certyfikacji dla bezpieczeństwa pasz: GMP (Good Manufacturing Practices – Dobre Praktyki Produkcyjne). Taki był początek naszej drogi zmierzającej do wprowadzenia realnych zmian w bezpieczeństwie pasz i żywności na całym świecie.

Największy system

Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się zbudować w ciągu ostatnich 25+ lat. Bez oddania i wkładu wielu firm, kolegów i partnerów z całego świata, GMP+ Feed Certification scheme nie rozwinąłby się nigdy w to, czym jest dzisiaj…. Pełnoprawnym i szeroko uznawanym systemem, który obejmuje niemal cały łańcuch paszowy.

“Nasz GMP+ Feed Certification scheme jest najbardziej kompletnym systemem na świecie, obejmującym każdy etap łańcucha dostaw pasz. Aktualizujemy go regularnie, aby był stale dopasowany do potrzeb firm działających w szybko zmieniającym się otoczeniu. Najnowsza aktualizacja, GMP+ FC 2020 scheme, jest wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy GMP+ International i ekspertami z wielu różnych firm certyfikowanych i jednostek certyfikujących. Jestem bardzo dumny z tych więzi łączących naszą wspólnotę. W ten sposób przyczyniamy się wszyscy do Bezpieczeństwa Pasz na Całym Świecie." Johan den Hartog, Business Development Director.

Działamy w 87 krajach, pracujemy z 32 zatwierdzonymi Organizacjami Certyfikującymi i mamy 32 partnerów (nie mówiąc o wielokrotnych partnerstwach) na całym świecie.  W ostatnich latach osiągaliśmy coroczny wzrost o 10 procent. W 2020 roku powitaliśmy 18.000. firmę certyfikowaną GMP+!

Unikalne podejście

Nasze wiodące systemy zawierają jasne standardy i wymogi mające gwarantować bezpieczeństwo pasz (GMP+ FSA) oraz odpowiedzialne społecznie metody działania (GMP+ FRA) w całym łańcuchu. Biorą one pod uwagę nie tylko zakłady produkcyjne, lecz również przechowywanie, transport, personel i procedury. Takie podejście łańcuchowe sprawia, że GMP+ certification scheme jest wyjątkowy na tym polu. Dzięki zintegrowaniu standardów ISO, HACCP i innych elementów, GMP+ Feed Certyfication scheme gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo, ale również wiarygodność, jakość i zrównoważony rozwój.

Nasz certyfikat

Certyfikat GMP+ jest postrzegany jako licencja na sprzedaż produktów na wszystkich czterech krańcach świata. Organizacje stowarzyszone korzystają z pełnego wsparcia i mają dostęp do baz danych, biuletynów, kursów, seminariów i do GMP+ Helpdesk. Ciekawią Cię wszystkie korzyści?