O nas

Każdy, niezależnie od tego gdzie mieszka, powinien mieć dostęp do bezpiecznej żywności. Dzięki swojej determinacji, by ujednolicić normy wewnątrz całego łańcucha produkcji, GMP+ International każdego dnia, krok po kroku, przybliża realizację tego celu.

O nas
O nas

W roku 1992, po serii poważnych wypadków z udziałem zanieczyszczonych materiałów paszowych, przedstawiciele holenderskiego przemysłu paszowego postanowili stworzyć system certyfikacji gwarantujący bezpieczeństwo pasz. Nazwano go GMP (od angielskiego „Good Manufacturing Practices”, tj. Dobra praktyka wytwarzania). Dziś certyfikaty GMP+ posiada ponad 18 000 firm w ponad osiemdziesięciu krajach.

Wyjątkowy
Nasze wiodące systemy certyfikacji zawierają przejrzyste standardy i wymagania gwarantujące bezpieczeństwo pasz (FSA) i odpowiedzialne metody ich produkcji (FRA) w całym łańcuchu. Wymogi te nie ograniczają się wyłącznie do zakładów produkcyjnych, ale obejmują też magazynowanie, transport, personel i procedury. To podejście – uwzględniające cały łańcuch – czyni system GMP+ Feed Certification scheme jedynym w swoim rodzaju. Dzięki integracji norm ISO, HACCP oraz innych elementów, w ciągu ostatnich dziesięcioleci nomry GMP+ Feed Certification scheme rozwinęły się w pełnoprawny i powszechnie uznawany system certyfikacji, gwarantujący bezpieczeństwo, rzetelność, jakość i zrównoważenie. 

W rosnącej liczbie krajów certyfikat GMP+ stanowi licencję na sprzedaż. Organizacje uczestniczące w systemie otrzymują pełne wsparcie oraz dostęp do pomocy technicznej, baz danych, newsletterów, szkoleń i seminariów.

Wizja
Wszyscy ludzie powinni mieć dostęp do bezpiecznej żywności. Z tego względu, każda z firm łańcucha pasz dla zwierząt powinna zaangażować się w działania na rzecz bezpieczeństwa pasz.

Misja
Poprzez nasz system certyfikacji ułatwiamy firmom dbanie o bezpieczeństwo pasz. Aby nasz system pozostawał aktualny, a społeczność miała dostęp do najnowszych informacji, na całym świecie zbieramy i udostępniamy informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pasz.

Zarządzanie
W niniejszym dokumencie przedstawiono model zarządzania GMP+ International.

Zasady
W ramach GMP + International obowiązują następujące zasady:

 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje