O nas

“Każdy, niezależnie od tego, kim jest i gdzie mieszka, powinien mieć dostęp do bezpiecznej żywności”. Z tą wizją, nasza oferta jest jedyna w swoim rodzaju: zapewniamy system certyfikacji bezpieczeństwa pasz, który jest stosowany w całym łańcuchu paszowym, na całym świecie.

About us

Z ponad 19.000 firm certyfikowanych w 87 krajach, GMP+ Feed Certification (GMP+ FC) scheme jest największym i najpowszechniej uznawanym systemem bezpieczeństwa pasz na świecie. Dzięki jednolitym standardom, dzieleniu się wiedzą i wyjątkowemu podejściu łańcuchowemu, GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) zapewnia bezpieczny proces poczynając od skupu, aż do produkcji. GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) zapewnia działanie w sposób odpowiedzialny społecznie w stosunku do ludzi i środowiska.

Bezpieczne pasze i więcej

System utworzony przez holenderski sektor paszowy w 1992 roku, w odpowiedzi na incydenty z zanieczyszczeniami w paszach, zintegrował od tego czasu ISO i HACCP i rozwinął szeroki wachlarz usług dodatkowych, wspierających firmy w pracy z GMP+ FC scheme oraz utrzymujący i zwiększający bezpieczeństwo pasz. Dzięki temu GMP+ FC scheme nie tylko zapewnia bezpieczne pasze, lecz ustanawia standardy dla jakości, odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Słuchając naszej wspólnoty

Przez ponad trzy dekady, GMP+ FC scheme był ‘z, przy i dla’ sektora paszowego. Firmy paszowe i organizacje partnerskie odgrywają aktywną rolę w ciągłym doskonaleniu naszego systemu. Słuchanie głosu naszej wspólnoty ma fundamentalne znaczenie dla tego, kim jesteśmy.

Działając razem

Jesteśmy dumni z bliskiej współpracy pomiędzy GMP+ International, sektorem paszowym, naszymi GMP+ Registered Consultants (Konsultantami Rejestrowanymi), partnerami z łańcucha, niezależnymi Certification Bodies (Jednostkami Certyfikującymi), z audytorami GMP+ i partnerami z GMP+ Academy. Poprzez ofertę naszych usług zapraszamy Was do udziału w naszym dążeniu do „Bezpieczeństwa Pasz na Całym Świecie”.

“GMP+ Feed Certification jest najpełniejszym systemem paszowym na świecie, obejmującym każdy etap łańcucha dostaw pasz. Jest on stale aktualizowany, aby był odpowiedni dla firm działających w stale zmieniającym się otoczeniu.”
Roland van der Post, Managing Director GMP+ International