Interakcje w naszej wspólnocie

Marketing & Komunikacja (M&C) odpowiada za rozwój, nadzorowanie i wdrażanie strategicznego podejścia GMP+ International w zakresie marketingu & komunikacji. M&C wspiera inne zespoły w interakcjach wewnątrz wspólnoty GMP+. W ten sposób zapewniamy komunikację zgodną z celami korporacyjnymi i dostosowaną do potrzeb naszych interesariuszy.

Prowadzimy globalne i regionalne badania rynku, aby uzyskać wgląd w potrzeby naszej wspólnoty: firm certyfikowanych w łańcuchu paszowym, naszych zewnętrznych grup wspierających i naszych partnerów z łańcucha paszowego i żywnościowego. Zajmujemy się wewnętrznymi kanałami komunikacyjnymi oraz komunikacją zewnętrzną. Rozwijamy wszelkie środki komunikacji i uczestniczymy w organizowaniu wydarzeń. I co nie mniej istotne, wspieramy szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa pasz.