Team Scheme & Customer Service

Jesteśmy odpowiedzialni za treść tak zwanych ‘dokumentów systemu’ (standardy GMP+) i opracowywanie produktów, które wspierają firmy przed i w trakcie procesu certyfikacji GMP+. Cel naszego zespołu to zagwarantowanie, że zatwierdzone przez GMP+ organizacje certyfikujące przeprowadzają audyty certyfikacyjne zgodnie z naszymi wymogami, Polityką Integralności i Procedurami. Konsekwentne stosowanie się do naszych standardów o wysokiej jakości jest sprawą kluczową.

Współpracujemy ściśle z ekspertami zewnętrznymi, aby nieustannie doskonalić dokumenty i ulepszać naszą ofertę produktów. Korzystamy z naszego doświadczenia i sieci kontaktów wspierając Organizacje Certyfikujące odpowiednim sprzętem i wiedzą, aby zaangażować coraz więcej firm z całego łańcucha w bezpieczeństwo pasz.