Nasza wizja i misja

W naszych codziennych wysiłkach dla osiągnięcia “Bezpieczeństwa Pasz na Całym Świecie”, kierujemy się naszą wizją, misją i podstawowymi wartościami. One nas inspirują i motywują do dostarczania najlepszego z możliwych systemu bezpieczeństwa pasz oraz usług dla naszej Wspólnoty GMP+.

Vision & Mission

Nasza wizja

Każdy powinien mieć dostęp do zdrowej żywności pochodzenia zwierzęcego, niezależnie od tego, kim jest i gdzie mieszka. Dlatego właśnie każda firma w łańcuchu pasz dla zwierząt powinna być oddana sprawie bezpiecznych pasz.

Nasza misja

Udostępniamy system certyfikacji pasz, który pozwala firmom przyczyniać się do produkowania bezpiecznych pasz. Aby nasz system był zawsze aktualny, gromadzimy wartościowe informacje dotyczące zapewniania bezpieczeństwa pasz i dzielimy się nimi na całym świecie.

Nasze podstawowe wartości

W naszych staraniach o urzeczywistnienie naszej wizji i misji trwamy przy naszych podstawowych wartościach. Kierują one naszym procesem decyzyjnym i współpracą z interesariuszami.

 • Orientacja rynkowa
  Skupiamy się na potrzebach naszej Wspólnoty GMP+

 • Silne przywództwo
  Inspirujemy naszą Wspólnotę GMP+ poprzez innowacyjne pomysły.

 • Razem
  Osiągamy najlepsze rezultaty dla całego łańcucha dzięki ścisłej współpracy z naszymi interesariuszami.
 • Pragmatycznie
  Działamy w sposób realistyczny i możliwy do stosowania w codziennej praktyce.