Wizja & Misja

Wizja

Wszyscy ludzie powinni mieć dostęp do bezpiecznej żywności. Z tego względu, każda z firm łańcucha pasz dla zwierząt powinna zaangażować się w działania na rzecz bezpieczeństwa pasz.

Misja

Poprzez nasz system certyfikacji ułatwiamy firmom dbanie o bezpieczeństwo pasz. Aby nasz system pozostawał aktualny, a społeczność miała dostęp do najnowszych informacji, na całym świecie zbieramy i udostępniamy informacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pasz.

Zarządzanie

W niniejszym dokumencie przedstawiono model zarządzania GMP+ International.

Zasady

W ramach GMP + International obowiązują następujące zasady: