Nasza wizja i misja

Każdego dnia kierują nami nasza misja, wizja i podstawowe wartości. To one dają nam inspirację… Są siłą napędową gdy budzimy się rano. Wierzymy, że jeśli wszyscy podzielamy tę sama determinację i zaangażowanie, możemy osiągnąć bezpieczeństwo pasz na całym świecie.

Vision & Mission

Jesteśmy oddani naszej wizji: że każdy powinien mieć dostęp do bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego, niezależnie od tego kim jest i gdzie mieszka. Dlatego właśnie każda firma z łańcucha pasz dla zwierząt powinna być zaangażowana w bezpieczeństwo pasz. Temu celowi służy nasza misja, którą jest udostępnienie systemu certyfikacji ułatwiającego firmom przyczynianie się do bezpieczeństwa pasz. Aby nasz system i wspólnota były zawsze na bieżąco, gromadzimy wartościowe informacje dotyczące zapewniania bezpieczeństwa pasz i udostępniamy je na całym świecie.

Nasze podstawowe wartości

Mamy solidne podstawowe wartości. Stanowią one bazę dla naszych działań i są inspiracją dla tego, co robimy i w jaki sposób to robimy.

  • Orientacja na rynek: Zawsze staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów.
  • Silne przywództwo: Czujemy się moralnie zobligowani do inspirowania naszej wspólnoty innowacyjnymi pomysłami.
  • Razem: Wiemy, że najlepsze rezultaty w całym łańcuchu powstają dzięki działaniu razem z całą naszą wspólnotą.
  • Pragmatycznie: w codziennej praktyce działamy w sposób realistyczny i sensowny.

Nasze wartości obrazują naszą głęboką wiarę, że wspólnie ze wszystkimi uczestniczącymi stronami możemy dokonać wielkich zmian w bezpieczeństwie żywności i pasz na całym świecie. Stale dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na GMP+ Feedprnt. Motywuje to nas i naszych partnerów do nowych wyzwań i coraz lepszego działania każdego dnia.

Przeczytaj więcej o naszym ambitnym celu tutaj.  

GMP+ Community 

Przez lata, firmy certyfikowane GMP+ i jednostki certyfikujące zbudowały w przemyśle paszowym solidną reputację dla swojej rzetelności. Zdobyły zaufanie kupujących i dostawców. Stało się tak, ponieważ cała wspólnota GMP+ działa razem, aby stosować się do standardów GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) i GMP+ Feed Responsibility Assurance (FRA).

Wiemy, że wspólne działanie z szerszą Wspólnotą GMP+ jest kluczowym czynnikiem dla poprawy bezpieczeństwa pasz na całym świecie. Rysunek poniżej ilustruje naszą metodę  „Plan (Zaplanuj)” , „Do (Zrób)”, „Act (Działaj)” i „Check (Sprawdź)” (PDAC), gdzie działamy jak jedna globalna wspólnota i wszyscy współpracujemy w wytwarzaniu bezpiecznych i odpowiedzialnych społecznie pasz. Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron we Wspólnocie GMP+ i utrzymywaniu otwartych kanałów komunikacji, zapewniamy, że nasza metoda PDAC jest zapewniona i weryfikowana w całym procesie działania.

Jeśli wybierasz GMP+ Feed Certification scheme, wybierasz działanie ze wspólnotą GMP+ w dążeniu do zwiększania wartości Twoich produktów i Twojej firmy. Zapewnia to bezpieczne i odpowiedzialne społecznie pasze – i dzięki temu żywność – dla każdego, na całym świecie.

 

 

Food safety starts with feed safety starts with you!