Razem maksymalizujemy nasz GMP+ feedprint

To nasz inspirujący cel. Ma on silny związek z naszą misją, ale wynika z motywacji i systemu wartości naszych pracowników. W naszych ambicjach dostarczania najlepszego systemu bezpieczeństwa pasz, stawiamy sami sobie wyzwanie coraz lepszego działania każdego dnia. Aspirujemy do miana systemu, którego chce używać większość firm w światowym łańcuchu paszowym.

Working at GMP+ International

Plusy (+++) pracy w GMP+

Poznaj naszych (Twoich) kolegów Olyn, Els i Jorisa. Wszyscy oni odgrywają ważną rolę w naszej misji: poprawie bezpieczeństwa pasz na świecie. Każde z nich pracuje w innym charakterze, ma odmienne doświadczenie i różne +++, ale wszyscy podzielają to samo zaangażowanie i pasję do uczestniczenia, łączenia, rozwoju i podwyższania umiejętności. A co ważniejsze, żadne z nich nigdy nie zapomina o radości z pracy (fun@work).

“Zrównoważona atmosfera”
To właśnie Els nazywa karierą+.

W trakcie mojej kariery w GMP+ International spotkałam się z ogromem wyzwań i możliwości. Zawsze otaczała mnie otwarta atmosfera, w której chętnie przyjmowano moje pomysły na dalszy rozwój systemu, organizacji i mnie samej. Zrównoważenie profesjonalizmu, szacunku dla pozycji każdego z nas i radości w pracy podtrzymywały moją motywację i inspirowały mnie do przychodzenia do biura przez wiele lat.

Els van der Boon - Manager Standards & FSP

Globalna sieć powiązań”
To właśnie Joris nazywa karierą +

Jesteśmy małą organizacją, ale mimo tego udaje nam się dokonywać razem wielu wielkich rzeczy. Wszystko co robimy – od małych zadań do wielkich projektów – ma skutki na poziomie globalnym. To sprawia, że jestem dumny z pracy w GMP+ i daje mi sensowny cel. Chociaż mamy czasem swoje własne plany, zawsze działamy jako jeden zespół. Jest to dla mnie inspiracją do robienia czegoś ekstra.

Możliwości wzrostu i rozwoju, jakie daje mi GMP+, jak również zaufanie i wiara, motywują mnie do coraz lepszej pracy. Pozwala mi to na tworzenie prawdziwych więzi z kolegami, tak zawodowych, jak i osobistych. Dla mnie te ważne więzi stanowią wsparcie w działaniach na rzecz innych wartości, jak radość, rozwój i zaangażowanie.

Joris de Gooijer - Senior Marketeer