Certyfikacja

Jesteście zainteresowani certyfikatem GMP+? Zatem powinniście wiedzieć, jakie będą jego korzyści i jak przebiega proces certyfikacji. Dla przykładu, certyfikat GMP+ nie tylko przyczynia się do bezpieczeństwa pasz, ale pomaga w pozytywnym postrzeganiu Waszej organizacji na rynku oraz umożliwia Wam dostęp do całej zgromadzonej wiedzy.

Certification

Certyfikat GMP+ (FSA i FRA) jest w założeniu narzędziem do zarządzania ryzykiem, lecz nie oznacza to, że firmy nie mogą skorzystać dzięki niemu na inne sposoby. Główne korzyści są przedstawione na stronie ‘Certification scheme’. Jeśli jesteście zdecydowani, możecie rozpocząć proces aplikacji. Zaczyna się on od określenia który standard ma zastosowanie do Waszej działalności biznesowej. GMP+ FSA składa się z tak zwanych “standardów podstawowych”: jednego ogólnego (B1) oraz trzech dla bardziej specjalistycznych rodzajów działalności (B2, B3 i B4).

Po określeniu który standard ma zastosowanie do Waszej firmy, możecie rozpocząć jego wdrażanie. Oznacza to opracowanie koniecznych procedur związanych z feed safety system. Dostępne są listy kontrolne.

Jeśli jesteście przekonani, że Wasz system spełnia standardy certyfikatu GMP+, wybieracie zatwierdzoną Organizację Certyfikującą, która przeprowadzi audyt. Gdy Wasza firma pomyślnie przejdzie taki audyt, otrzymacie certyfikat GMP+.