B11 / TS4.2 Laboratoriów Rejestrowanych

Wiarygodne analizy laboratoryjne są kluczowe dla silnego i godnego zaufania łańcucha paszowego. Niedokładne lub błędne wyniki analiz będą podważać siłę naszego łańcucha paszowego, jak również zagrażać samemu bezpieczeństwu pasz. 

Faktycznie, w ciągu minionych lat miało miejsce kilka incydentów, związanych z nieprecyzyjnymi wynikami analiz, co prowadziło do nieporozumień i problemów wśród firm tworzących łańcuch paszowy. Z tego względu, po dogłębnych przemyśleniach, GMP+ International zdecydowała o uruchomieniu programu Laboratoriów Rejestrowanych.

Czym jest program Laboratoriów Rejestrowanych GMP+?

Począwszy od 1 stycznia 2020, laboratoria, które badają krytyczne substancje skażające dla firm certyfikowanych GMP+ FSA (Feed Safety Assurance), będą rejestrowane GMP+. Ten nowy program został opracowany wyłącznie dla trzy (3) krytycznych substancji skażających, a mianowicie:

 • aflatoksyna B1,
 • dioksyny/dioksynopodobne PCBs/ niedioksynopodobne PCBs,
 • metale ciężkie i fluoru
 • pestycydy na „krótszej liście”

Laboratoria mogą wybrać, na które z tych substancji skażających chcą zostać zarejestrowane. Laboratoria Rejestrowane GMP+ muszą spełnić następujące kryteria efektywności dla wybranej (-ych) substancji skażającej (-ych):

 • LOQ (granica oznaczalności)
 • Powtarzalność
 • Obiektywność, oraz
 • Niepewność pomiaru

Będą one także uczestniczyć w Kontroli biegłości.

Co muszą zrobić firmy certyfikowane GMP+ FSA? 

Dla firm certyfikowanych GMP+ FSA zmiana ta oznacza, że od dnia 1 stycznia 2020. będą mogły korzystać jedynie z Laboratoriów Rejestrowanych GMP+ przy wykonywaniu analiz krytycznych substancji skażających. 

 • Ze względu na konserwację na naszej stronie przegląd zarejestrowanych laboratoriów B11 jest dostępny tylko na żądanie. Będą one dostępne w naszej bazie firm od 15 maja. Skontaktuj się z naszym działem wsparcia za pośrednictwem naszego działu pomocy technicznej.

Jak starać się o uczestnictwo w programie Laboratoriów Rejestrowanych GMP+? 

Laboratoria mogą zacząć się ubiegać GMP + Zarejestrowany Laboratorium. Po wdrożeniu przez laboratorium kryteriów efektywności, może ono wnioskować o rejestrację GMP+ za pośrednictwem Organizacji Certyfikującej, która ma odpowiednie kwalifikacje w zakresie laboratorium rejestrowanego. rzede wszystkim zostanie przeprowadzony audyt oparty o dokumentację. Audyty na miejscu będą przeprowadzane w razie wątpliwości. Laboratoria Rejestrowane GMP+ będą płacić GMP+ International roczną opłatę. Wysokość opłaty została określona w dokumencie GMP+ C4 / GMP+ CR 4.0.

Ważne dokumenty

 • GMP+ B11: standard zawierający wymogi dla rejestracji i weryfikacji laboratoriów;
 • GMP+ BA11: załącznik zawierający kryteria efektywności dla laboratoriów rejestrowanych, w oparciu o prawodawstwo europejskie oraz standardy ISO.
 • GMP+ D3.21 : Jest to dokument pomocniczy ze wskazówkami, które mają ułatwić firmom wdrożenie nowych wymogów.
 • TS 4.2: Dokument zawierający warunki rejestracji i weryfikacji laboratoriów.