Współpraca

Zapewnienie bezpieczeństwa pasz na całym świecie to zadanie, któremu nie sprosta żadna pojedyncza instytucja. Z tego względu GMP+ International współpracuje z wieloma organizacjami z całego świata.

Współpraca
Współpraca

Choć GMP+ International jest właścicielem i administratorem systemu certyfikacji, certyfikaty wydawane są (i, jeśli to konieczne, odbierane) przez niezależne Jednostki Certyfikujące.W imieniu tych Jednostek Certyfikujących, audytorzy dokonują audytów. Komisje ekspertów, w których zasiadają przedstawiciele instytucji zewnętrznych, pełnią rolę organów doradczych przy GMP+ International. Natomiast niezależni Zarejestrowani Konsultanci doradzają firmom (uczestniczącym w systemie) w szczegółowych sprawach związanych z systemem certyfikacji.

Kliknij tutaj, aby poznać naszych partnerów.

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje