Współpraca

“Bezpieczeństwo Pasz na Całym Świecie” wymaga najlepszych starań wszystkich firm w łańcuchu paszowym. Przede wszystkim, wymaga ono współpracy. Dlatego działamy w bliskiej współpracy z właściwymi partnerami i będziemy nadal inwestować w naszą globalną sieć partnerską.

Collaborations

Działanie w ścisłej współpracy ze wszystkimi stronami łańcucha paszowego umożliwia utrzymywanie naszego systemu na bieżąco i zapewnia jego dostosowanie do potrzeb firm.

Audyty są przeprowadzane przez niezależne Certification Bodies (Jednostki Certyfikacyjne). Ich audytorzy mają za zadanie ustalenie, czy firmy stosują się do standardów naszego systemu.

Firmy i partnerzy przyczyniają się do rozwoju systemu poprzez, między innymi, udział w Expert Committees (Komitetach Ekspertów), które działają jako organ doradczy GMP+ International.

Wysoko cenimy naszą bliską współpracę z partnerami z łańcucha reprezentującymi przemysł. Ich wkład pomaga nam identyfikować wyzwania specyficzne dla różnych krajów, regionów i sektorów.

Niezależni Registered Consultants (Konsultanci Rejestrowani), działający w wielu krajach, udzielają porad i wspierają firmy w zakresie GMP+ Feed Certification scheme.

Z ponad 19.000 firm certyfikowanych GMP+, GMP+ FC scheme jest największy na świecie. Jednak nie jest jedyny. Mamy wzajemne uznawanie z innymi systemami bezpieczeństwa pasz, zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa, niezależnie od preferencji firm odnośnie wyboru systemu.