Instytucje certyfikujące i audytorzy

Jednostki Certyfikujące (CBs, od angielskiego „Certification Bodies”) przeprowadzają audyty oceniające, czy firmy przestrzegają limitów i standardów systemu certyfikacji GMP+.

Tym samym, Jednostki Certyfikujące (dawniej „Organizacje Certyfikujące”) stanowią element o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa systemu. By dobrze spełniać swoją rolę, potrzebują one wykwalifikowanych audytorów. GMP+ International wymaga, aby audytorzy posiadali niezbędną wiedzę oraz określony zestaw umiejętności i kompetencji, stanowiący gwarancję niezależności, spójności i rzetelności przeprowadzanej oceny.

Zatwierdzone Jednostki Certyfikujące mają prawo do wydawania i odbierania certyfikatów w imieniu GMP+ International. GMP + International współpracuje z jednostkami certyfikującymi i audytorami na całym świecie w zakresie certyfikatów FSA i FRA.

Znaku Akredytacji 

“GMP+ International oświadcza, że certyfikat GMP+ ze znakiem lub bez znaku akredytacji ma taką samą  wartość we wspólnocie GMP+.

Wszystkie zatwierdzone Organizacje Certyfikujące muszą stosować się do wymogów GMP+ Feed certification scheme.

GMP+ International ma solidny Program Integralności dla weryfikowania czy Organizacje Certyfikujące spełniają wymogi GMP+ Feed certification scheme.

Częścią tego Programu Integralności jest doroczny audyt biura w organizacjach certyfikujących zatwierdzonych GMP+ oraz, między innymi, audyty równoległe i obserwacyjne.

Zatwierdzenie każdej Organizacji Certyfikującej może być zweryfikowane w GMP+ Company database.

Te informacje mogą być ponownie rozpatrzone w dowolnym momencie, w związku z rozwojem i zmieniającymi się obserwacjami”.