Procedura zgłoszeniowa dla Jednostek Certyfikujących

GMP+ International współpracuje z Jednostkami Certyfikującymi na całym świecie. Ze względu na ciągły rozrost systemu certyfikacji na różnych kontynentach, stale poszukujemy nowych partnerów.

Aby zostać zatwierdzonym jako nowa Jednostka Certyfikująca (CB), należy spełnić określone wymogi. Są one zawarte w dokumentach Requirements for Certification Bodies i CR 1.0 Acceptation requirements systemu GMP+ FC scheme 2020.

Te same informacje dotyczące systemu GMP+ FC scheme 2010 można znaleźć w dokumentach C documents oraz w dokumencie GMP+ C10 Acceptation Requirements and Procedure for Certification Bodies.

Wnioski można składać za pomocą poniższych formularzy:
Application form for acceptance CB
Application form for acceptance GMP+ coordinator

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procesu aplikacyjnego prosimy o kontakt za pośrednictwem GMP+ Helpdesk.