Audytorzy GMP+

Jednostki Certyfikacyjne GMP+ pracują z wykwalifikowanymi Audytorami GMP+. Jako Audytor GMP+, przyprowadzasz audyty firm (certyfikowanych GMP+) oceniając, czy spełniają one wymogi GMP+ Feed Certification scheme.

Audytorzy GMP+ pracują dla Jednostki Certyfikacyjnej GMP+ (CB). CB jest odpowiedzialna za zatwierdzenie kandydata na Audytora GMP+. Twoja wiedza będzie również sprawdzana przez GMP+ International za pomocą egzaminu GMP+ examination.

CB jest odpowiedzialna za Twój wniosek o przystąpienie do egzaminu GMP+. Gdy CB zakończy Twoją procedurę zatwierdzenia i zdasz pomyślnie egzamin GMP+, jesteś gotów  do przeprowadzania audytów. Kompetencje wymagane dla zostania Audytorem GMP+ są opisane w dokumencie CR 1.0 Acceptation requirements z GMP+ FC scheme 2020, appendix 2 lub w dokumencie Annex 2 of the GMP+ C10 z GMP+ FC scheme 2010.

Czy chciałbyś wiedzieć więcej o pracy jako Audytor GMP+? Zajrzyj na stronę this career-page aby dowiedzieć się więcej i skontaktuj się bezpośrednio z CB.