Egzaminowanie

Egzaminy GMP+ służą sprawdzeniu, czy audytorzy GMP+ mają wymaganą wiedzę, która jest niezbędna przy przeprowadzaniu audytów.

Organizacje Certyfikujące, które nie zostały (jeszcze) zatwierdzone przez GMP+ International, mogą nadal zapisywać swoich audytorów na egzaminy GMP+. Aby to zrobić, należy zapoznać sią z regulaminem Exam Regulation 2020 (nie żyje 30 czerwca 2021) Exam Regulation 2021 (od 1 szego lipca 2021) (Wersja angielska).

Tutaj można znaleźć daty najbliższych egzaminów: Year planning 2021.