Egzaminowanie

Egzaminy GMP+ służą sprawdzeniu, czy audytorzy GMP+ mają wymaganą wiedzę, która jest niezbędna przy przeprowadzaniu audytów.

Organizacje Certyfikujące, które nie zostały (jeszcze) zatwierdzone przez GMP+ International, mogą nadal zapisywać swoich audytorów na egzaminy GMP+. Aby to zrobić, należy zapoznać sią z regulaminem Exam Regulation.

Tutaj można znaleźć daty najbliższych egzaminów: year planning 2023.

Proszę zwrócić uwagę, że egzaminy GMP+ nadal opierają się na GMP+ FC scheme 2010 aż do odwołania