Komitety Ekspertów

GMP+ International korzysta z doradztwa International Expert Committee, IEC, (ang. „Międzynarodowy Komitet Ekspertów”) oraz podkomitetów. Organy te zrzeszają przedstawicieli łańcucha paszowego.

Celem International Expert Committee (IEC) jest zapewnienie stałego przepływu informacji między sektorem a GMP+ International, co ma fundamentalne znacznie dla skuteczności systemu certyfikacji. Choć podstawowe zasady systemu GMP+ pozostają wciąż aktualne i niezmienione od ponad 25 lat, przedstawiciele sektora często zgłaszają uwagi, sugestie i pytania dotyczące codziennej praktyki i wdrażania konkretnych elementów.

Zmiana
Zadaniem podkomitetów jest zbieranie i analiza tych informacji zwrotnych. Jest ich pięć: 

Istnieje również Technical Committee Feed Support Products (Produkty Wsparcia). IEC, stojący ponad podkomitetami, przekazuje zalecenia dla GMP+ International. Jeśli zalecenie zostanie przyjęte, publikowane jest jako Zmiana (ogólna) lub Zapis Krajowy (dla konkretnych państw).

Dołącz do komitetu
Zostając członkiem komitetu, zyskujesz pewność, że Twój głos zostanie wysłuchany. Każdy członek łańcucha paszowego może dołączyć w charakterze partnera. GMP+ International zachęca przetwórców, stowarzyszenia branżowe oraz innych interesariuszy do udziału w pracach komitetów – im szerszy ich skład, tym bardziej reprezentatywne stają się ich zalecenia. Twoja wiedza jest bezcenna i z pewnością znajdzie zastosowanie w jednym z czterech podkomitetów: Certification & Compliance (Certyfikacja i Zgodność), Production (Produkcja), Trade & Collection (Handel i Skup) oraz Transport. Spotkania komitetów odbywają się kilka razy w roku. Zarejestruj się, a skontaktujemy się z Tobą wkrótce.

 

 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje