Wzajemne uznawanie

Firmy z certyfikatem GMP+ mogą nabywać jedynie określone produkty i usługi od innych podmiotów, które również posiadają certyfikat GMP+ (lub równoważny).

Wzajemne uznawanie
Wzajemne uznawanie

Baza danych QS
By zapewnić pełną przejrzystość w całym łańcuchu dostaw w ramach systemu QS, każda firma posiadająca certyfikat GMP+, która chce dokonać dostawy do odbiorców w systemie QS musi zarejestrować się w bazie danych QS. Wymóg ten dotyczy również firm handlowych, transportowych i zajmujących się magazynowaniem, które do tej pory były zwolnione z tego obowiązku w ramach GMP+. Z racji automatycznego przekazywania danych z bazy QS do Bazy Danych Firm GMP+, firmy certyfikowane przez QS, dostarczające produkty lub usługi dla firm certyfikowanych w ramach GMP+ automatycznie pojawiają się w bazie danych GMP+. Wobec producentów premiksów i mieszanek paszowych z certyfikatem QS naliczana jest opłata rejestracyjna. Z tej przyczyny są oni zobowiązani do uzupełnienia danych do płatności we wniosku aplikacyjnym.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak zarejestrować się w bazie danych QS.

Lista firm z certyfikatem QS mogących dostarczać usługi i produkty do GMP+ FC scheme dostępna jest w zakładce „Inne systemy certyfikacji”, „Qualität und Sicherheit” w bazie danych firm GMP+.

Baza danych pastus+
Umieszczanie firm certyfikowanych GMP+ w bazie danych ​pastus+
Zgodnie z punktem 11.1 dokumentu GMP+ A1 „Przepisy Ogólne” firmy sektora pasz mogą bezzwłocznie skorzystać ze wzajemnego porozumienia.
Firma objęta certyfikatem GMP+, która chciałaby skorzystać ze wzajemnego uznawania w celu dostarczania produktów do łańcucha pastus+ musi . Formularz rejestracyjny pastus+ znaleźć można na stronie internetowej pastus+ (www.pastus.at). Po podpisaniu specjalnej umowy firma GMP+ zostanie dołączona do listy przedsiębiorstw uprawnionych do dostaw do łańcucha pastus+. Wiąże się to również z koniecznością uiszczenia rocznej opłaty.

Umieszczanie firm certyfikowanych pastus+ w bazie danych GMP+
Firma należąca do pastus+ może bezzwłocznie skorzystać z wzajemnego porozumienia, aby dostarczać produkty do łańcucha GMP+ i zostać dodana do bazy danych firm GMP+. W tym celu konieczne jest wypełnienie tego formularza rejestracyjnego. Firmy należące do pastus+, które zechcą skorzystać z niniejszego porozumienia zostaną obciążone opłatą zgodnie z system opłat GMP+ (Przejdź do dokumentu GMP+ C4 Tariff).

Uwaga: ze względu na migrację strony internetowej i aktualnej bazy danych do nowego portalu, firmy będą tymczasowo dopisywane do pliku PDF. W odpowiednim czasie firmy zostaną przeniesione do nowej bazy danych firm GMP+. Znajdź warunki Pastus + tutaj. 

Zapisz się Biuletyn GMP+ International

Otrzymuj na bieżąco najnowsze informacje