Benchmark systemów dla upraw rolnych

Nieprzetworzone produkty rolne do użycia jako pasze lub w paszach mogą być kupowane od hodowców przez firmę certyfikowaną GMP+ FSA poprzez procedurę Gatekeepera. Ocena ryzyka stanowi część tej procedury.

GMP+ International daje systemom dla upraw rolnych możliwość sprawdzenia w jakim stopniu ich systemy spełniają wymogi GMP+ FC scheme, co dokonuje się za pomocą benchmarku. Główna korzyść to fakt, że stowarzyszeni hodowcy mogą łatwiej sprzedawać swoje produkty na rynku certyfikowanym GMP+.

Procedura & lista kontrolna

Czy jako system dla upraw rolnych chcielibyście wiedzieć więcej o procedurze benchmarkingu oferowanej przez GMP+ International.
Całą procedurę można sprawdzić tutaj. Jeśli jesteście ciekawi jakie elementy są uwzględniane w benchmarkingu, prosimy kliknąć tutaj, aby zapoznać się z listą kontrolną.

Rejestracja

Jeśli jesteście zainteresowani dokonaniem benchmarkingu jakiegoś systemu dla upraw rolnych, możecie zgłosić się korzystając z tego formularza.