System certyfikacji

GMP+ International jest właścicielem i zarządza największym na świecie systemem certyfikacji pasz. Skrót GMP oznacza "Good Manufacturing Practices" (Dobre Praktyki Produkcyjne), a znak + oznacza włączenie HACCP ("Hazard Analysis and Critical Control Points").

GMP+ Feed Certification scheme 2010

System certyfikacji GMP+ International składa się z Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) dla bezpiecznych pasz i Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) dla zrównoważonych metod działania.

Licencja na sprzedaż

To, co zostało zapoczątkowane w 1992 roku jako zestaw wytycznych dla holenderskiego sektora paszowego, rozwinęło się w pełnoprawny system certyfikacji. System ten jest uznawany i szanowany na całym świecie, również dzięki włączeniu wymogów zarządzania jakością ISO oraz HACCP. GMP+ FSA jest więc uważany za ‘licencję na sprzedaż’ w coraz większej liczbie krajów. Ponad 18.000 firm z ponad osiemdziesięciu krajów to obecnie firmy certyfikowane GMP+ FSA.

Firmy certyfikowane GMP+ nie tylko przyczyniają się do bezpiecznych pasz; mogą cieszyć się również wieloma innymi korzyściami. Dzięki temu pozytywnie plasują swoją organizację na rynku oraz mają dostęp do różnych źródeł wiedzy i usług dodatkowych.

Poniżej przedstawiamy pełną listę korzyści. Z GMP+…:

1. Przyczyniasz się do bezpiecznych pasz i tworzenia silnego łańcucha dostaw;
2. Doskonalisz politykę jakości w swojej organizacji poprzez zarządzanie jakością w oparciu o ISO i kontrolę ryzyka (HACCP);
3. Zyskujesz dostęp do Feed Support Products, baz danych i helpdesku;
4. Masz licencję na sprzedaż w rosnącej liczbie krajów;
5. Poprawiasz ciągłość biznesu i procesów;
6. Możesz zawierać transakcje z firmami z innych systemów dzięki harmonizacji;
7. Korzystasz z opinii profesjonalnego i rzetelnego uczestnika rynku;
8. Jesteś częścią globalnej wspólnoty;
9. Masz wpływ na decyzje odnośnie kształtu i przyszłości systemu.