Certyfikat GMP+ FRA

Dzięki certyfikacji GMP+ Feed Responsibility Assurance (w skrócie: GMP+ FRA) firmy mogą wykazać, że spełniają wymogi rynkowe dla działania w sposób odpowiedzialny w stosunku do ludzi i środowiska. 

Firmy, które są certyfikowane GMP+ FSA spełniają już wymogi podstawowe, co pozwala łatwo dodać certyfikat GMP+ FRA.

W ostatnim dziesięcioleciu działanie w sposób odpowiedzialny stało się koniecznością dla coraz większej liczby firm na całym świecie. Konsumenci tego oczekują, rządy zaczynają tego wymagać. Stosując odpowiedzialny proces produkcyjny przyczyniacie się do dobrobytu zwierząt, środowiska i przyszłych pokoleń.

GMP+ International jest właścicielem największego i najszerszego systemu feed safety assurance (GMP+ FSA) na świecie. Certyfikacja GMP+ Feed Responsibility Assurance (GMP+ FRA) pomaga w potwierdzeniu dostawcom i klientom, że wasza firma przyjmuje na siebie swoją część odpowiedzialności.

Współpraca z inicjatywami rynkowymi

Ale kto decyduje co jest ‘odpowiedzialne’ w odniesieniu do produkowania pasz? Chociaż standardy bezpieczeństwa mogą być w dużej mierze udokumentowane, termin ‘odpowiedzialny’ jest znacznie trudniejszy do zmierzenia. Standardy dotyczące odpowiedzialnego działania różnią się znacznie w zależności od produktu i regionu. Nie byłoby właściwe, aby GMP+ International mówiła sektorowi paszowemu co może, a czego nie może robić w kontekście działania w sposób odpowiedzialny.

Dlatego właśnie GMP+ International nie opracowuje żadnego standardu dla GMP+ FRA. Zamiast tego, zdecydowaliśmy się podążać za standardami różnych właściwych inicjatyw rynkowych. Aby otrzymać  maksymalne wsparcie, to sam sektor decyduje, co dokładnie oznacza odpowiedzialna produkcja.  Niezależne i zatwierdzone przez GMP+ International Organizacje Certyfikujące sprawdzają, czy firmy stosują się do tych standardów. Jeśli tak, otrzymują certyfikację GMP+ FRA.

For more information about the collaboration with market initiatives, please download our GMP+ FRA Policy Document

Jak można zostać certyfikowanym GMP+ FRA?

  • Krok 1: Zgłosić się do swojej Organizacji Certyfikującej
  • Krok 2: Przeczytać właściwe dokumenty
  • Krok 3: Wdrożyć wymogi
  • Krok 4: Przejść audyt (audyt łączony dla GMP+ FSA i FRA)
  • Krok 5: Otrzymać certyfikację GMP+ FRA

Audyty

Niezależne, zatwierdzone przez GMP+ International Organizacje Certyfikujące przeprowadzają audyty. W czasie audytu Organizacja Certyfikująca sprawdza, czy firma faktycznie działa zgodnie ze standardami GMP+ FRA. W trakcie tylko jednego audytu w roku, wasza firma może być audytowana dla obydwu systemów: GMP+ FSA i GMP+ FRA.

Dokumenty

Dokumenty GMP+ International A, B i D zawierają wszelkie informacje istotne dla firm certyfikowanych i zainteresowanych certyfikacją, dotyczące systemu certyfikacji GMP+ – od warunków ogólnych po wdrożenie.