Dokumenty A

Dokumenty A stanowią podstawę – zawierają szczegółowy opis ogólnych wymogów dla firm chcących uczestniczyć w systemie certyfikacji GMP+.

GMP+ A1 Przepisy Ogólne (wersja 15.07.2017/ korr. 06.09.2018)
GMP+ A2 Definicje i Skróty (wersja 15.12.2020)
GMP+ A4 Procedura rozstrzygania sporów (wersja 05.02.2018)
GMP+ A6 Trade Sanctions Policy (wersja angielskim 12-11-2019)

Poprzednia wersja z poniższych dokumentów można zapoznać się tutaj.