Dokumenty B

GMP+ International może być właścicielem GMP+ FRA certification, ale GMP+ International nie definiuje standardów tego systemu. Zamiast tego, przyjęliśmy standardy i definicje różnych uznawanych inicjatyw rynkowych. Na tej stronie przedstawimy te inicjatywy oraz dostępne zakresy GMP+ FRA i znajdziesz dokumenty B.

Przed złożeniem aplikacji o certyfikat GMP+ FRA, istotne jest uprzednie określenie w jakim zakresie(-ach) GMP+ FRA chcecie zostać certyfikowani. GMP+ FRA składa się z różnych zakresów, każdy z nich został opracowany przez odpowiednią inicjatywę rynkową, we współpracy z GMP+ International.

Uwaga: Oprócz wymienionych niżej dokumentów grupy MI, każdy zakres ma takie same warunki ogólne jak opisane w GMP+ B100.

Inicjatywy rynkowe  

Produkcja & Handel soją RTRS

Round Table Responsible Soy (RTRS) (Okrągły Stół dla Odpowiedzialnej Soi), międzynarodowa inicjatywa wielu interesariuszy prowadząca realistyczną ekonomicznie, uzasadnioną społecznie i przyjazną dla środowiska produkcję soi. Standard GMP+ MI101 jest równoważny ze standardem  RTRS Chain of Custody i jest przeznaczony dla handlowców i / lub producentów soi RTRS (łącznie z produktami ubocznymi).

Zakres(-y):
RTRS Bilans masy
RTRS Segregacja

Właściwe dokumenty:
GMP+ B100 Feed Responsibility Management System (wersja 01.01.2024)
GMP+ MI101 Production and trade of RTRS soy (wersja 01.01.2024)

Odpowiedzialne pasze dla trzody i drobiu

SMK to niezależna fundacja non-profit, z siedzibą w Holandii, która ma na celu uczynienie firm i produktów bardziej zrównoważonymi. SMK kontroluje certyfikację eco-label dla ferm trzody i drobiu. Aby móc twierdzić, że pasze dostarczane do tych ferm są zgodne z wymogami SMK, cała soja używana w paszach musi być soją odpowiedzialną (soja RTRS). Opcje zakupu obejmują przepływy fizyczne odpowiedzialnej soi oraz korzystanie z punktów kredytowych RTRS.

Zakres(-y):
Odpowiedzialne pasze dla trzody & drobiu

Właściwe dokumenty:
GMP+ B100 Feed Responsibility Management System (wersja 01.01.2024)
GMP+ MI102 Responsible pig & poultry feed (wersja 01.01.2024)

Odpowiedzialne pasze dla bydła mlecznego

Sustainable Dairy chain to wspólna inicjatywa holenderskich firm mleczarskich (NZO) i ferm bydła mlecznego (LTO). Aby móc twierdzić, że pasza dostarczana do ferm bydła mlecznego jest zgodna z wymogami Sustainable Dairy Chain, cała soja używana w paszy musi być soją odpowiedzialną (soja RTRS). Opcje zakupu obejmują przepływy fizyczne odpowiedzialnej soi oraz korzystanie z punktów kredytowych RTRS.

Zakres(-y):
Odpowiedzialne pasze dla bydła mlecznego


Właściwe dokumenty:
GMP+ B100 Feed Responsibility Management System (wersja 01.01.2024)
GMP+ MI103 Responsible dairy feed (wersja 01.01.2024)

GMO Controlled
GMP+ MI105 został opracowany we współpracy z VLOG (Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V.), niemiecką organizacją poświęconą paszom wolnym od GMO. Firmy, które chcą być certyfikowane GMP+ MI105 muszą stosować się do pewnych standardów, w tym (lecz nie jedynie) zapobiegać niepożądanemu domieszaniu  materiału non-GMP+ i GMO, prowadzić monitoring i podejmować działania w razie skażenia.

Zakres(-y):
GMO Controlled

Właściwe dokumenty:
GMP+ B100 Feed Responsibility Management System (wersja 01.01.2024)
GMP+ MI105 GMO Controlled (wersja 01.01.2024)

Poprzednia wersja z poniższych dokumentów można zapoznać się tutaj.