Dokumenty C

Dokumenty C zawierają zasady zatwierdzania nowych Jednostek Certyfikujących i osób zaangażowanych w przeprowadzanie audytów. Dokumenty te opisują także metody i kryteria, według których oceniamy, czy Jednostki spełniają wymogi Polityki Uczciwości GMP+ (ang. „GMP+ Integrity Policy”). Znajdziesz w nich również zasady, których należy przestrzegać podczas przeprowadzania audytów, m. in. częstotliwość, czas trwania i kryteria stosowane podczas audytu. Celem dokumentów C jest dokładne objaśnienie wszystkim stronom roli Jednostek Certyfikujących w systemie certyfikacji GMP+.