Dokumenty GMP+ FRA - Historia

Na tej stronie znajduje się przegląd dokumentów dotyczących modułu GMP+FSA, które zostały uaktualnione bądź zastąpione. 

Starsze wersje dokumentów oraz dokumenty z wcześniejszego systemu można zamówić poprzezm Helpdesk.

GMP+ MI105 GMO Controlled  (wersja 01.07.2021)

GMP+ MI105 GMO Controlled  (wersja 27.02.2020)

GMP+ D3.9 FAQ Certyfikacja GMP+ FRA (wersja 27.02.2020)

GMP+ C4 Taryfa 2021 opłat (wersja 01-01-2021)
        - Wyjasnienia Taryfa 2021 opłat
GMP+ C4 Taryfa 2020 opłat (wersja 01-01-2020)
        - Wyjasnienia Taryfa 2020 opłat