Certyfikat GMP+ FSA

GMP+ FSA to certyfikat przyznawany firmom, które wykazują spełnienie wszystkich wymogów i warunków niezbędnych dla zapewniania bezpieczeństwa pasz.

FSA, skrót od angielskiego „Feed Safety Assurance”, oznacza dosłownie „gwarancję bezpieczeństwa pasz. GMP+ FSA zawiera standardy dla wszystkich ogniw łańcucha paszowego i, przyznany już ponad 18 000 przedsiębiorstwom, stanowi największy z modułów systemu certyfikacji GMP+. Firmy posiadające ten certyfikat objęte są audytami przeprowadzanymi przez niezależne instytucje, wyznaczone przez GMP+ International – Jednostki Certyfikujące.

Z biegiem czasu moduł FSA przechodził stopniową profesjonalizację. ISO 9001, HACCP, limity bezpieczeństwa pasz, identyfikowalność, monitoring, program warunków wstępnych, podejście z uwzględnieniem łańcucha, czy system wczesnego ostrzegania EWS to przykłady elementów włączanych do modułu GMP FSA. Ze względu na swój szeroki zakres certyfikat GMP+ FSA staje się de facto licencją na sprzedaż w coraz większej liczbie krajów.

Certyfikat

Choć z perspektywy GMP+ International certyfikaty FSA odnoszą się wyłącznie do zarządzania ryzykiem, w praktyce pozwalają one firmom zwiększyć obroty i uzyskać dostęp do nowych rynków. Podejście z uwzględnieniem łańcucha stanowi istotny element i trwałą podstawę bezpieczeństwa pasz – w znacznym stopniu gwarantuje, że wszystkie ogniwa łańcucha paszowego dbają o odpowiednią jakość pasz i usług w jednolity i przejrzysty sposób. Tym niemniej, ze względu na niezależność certyfikacji, odpowiedzialność spoczywa również na nabywcy.

Unikatowe podejście z uwzględnieniem łańcucha, stosowane przez GMP+ International, łączy w sobie to, co najlepsze – odpowiedzialność indywidualną i wspólną. Zaangażowanie w wszystkich uczestników łańcucha zapewnia objęcie całego rynku GMP+ odpowiedzialnością za bezpieczeństwo pasz. Ponadto, włączenie się do łańcucha ułatwia firmom pozyskiwanie nowych klientów i wchodzenie na nowe, światowe rynki. 

Dokumenty

Dokumenty GMP+ International A, B i D zawierają wszelkie informacje istotne dla firm certyfikowanych i zainteresowanych certyfikacją, dotyczące systemu certyfikacji GMP+ – od warunków ogólnych po wdrożenie.