Dokumenty A

Dokumenty GMP+ International A, B i D zawierają wszelkie informacje istotne dla firm certyfikowanych i zainteresowanych certyfikacją, dotyczące systemu certyfikacji GMP+ – od warunków ogólnych po wdrożenie. Dokumenty A stanowią podstawę – zawierają szczegółowy opis ogólnych wymogów dla firm chcących uczestniczyć w systemie certyfikacji GMP+.

GMP+ A1 Przepisy Ogólne (wersja 01.01.2022)
GMP+ A2 Definicje i Skróty (wersja angielskim 01.01.2023)
GMP+ A4 Procedura rozstrzygania sporów (wersja 05.02.2018)
GMP+ A6 Trade Sanctions Policy (wersja angielskim 12.11.2019)

 

Poprzednia wersja z poniższych dokumentów można zapoznać się tutaj.