Dokumenty D

Dokumenty GMP+ International A, B i D zawierają wszelkie informacje istotne dla firm certyfikowanych i zainteresowanych certyfikacją, dotyczące systemu certyfikacji GMP+ – od warunków ogólnych po wdrożenie.

Dokumenty D pozwolą Twojej organizacji dostosować się do ustalonych wymogów.