Formularz zgłoszeniowy procedur gatekeeper

Jeśli firma zamierza skorzystać z jednej (lub więcej) z procedur gatekeeper’a, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy opisany w GMP+ BA10 Minimalne wymogi dla zakupów i TS 1.2 Zakupy.

Wymagane jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przed rozpoczęciem stosowania procedury gatekeeper’a lub przy stosowaniu procedury gatekeeper’a dla nowego produktu lub kraju. Nabycie Sprawdź to dokładnie w odpowiednim dzienniku strażnika. Nie musisz nas powiadamiać, gdy nie korzystasz już z protokołu gatekeeper'a.

Prosimy wybrać formularz (dostępne jedynie w języku angielskim) dla odpowiedniej procedury gatekeeper’a: