GMP+ Feed Certification scheme

GMP+ Feed Certification (GMP+ FC) oferuje jednolite międzynarodowe standardy dla produkcji bezpiecznych pasz. Certyfikacja GMP+ Feed Safety Assurance potwierdza Waszym klientom i dostawcom, że macie swój udział w bezpiecznym łańcuchu paszowym. Jako firma certyfikowana GMP+, zyskujecie dostęp do wyjątkowego szerokiego zakresu korzyści związanych z przemysłem.

GMP+ Feed Certification Scheme

GMP+ Feed Certification scheme składa się z dwóch  modułów:

Wasza firma może być certyfikowana dla GMP+ FSA lub GMP+ FRA lub dla obu modułów.

Rozwijająca się wspólnota

Jako firma certyfikowana GMP+, stajecie się częścią rozwijającej się, zaangażowanej Wspólnoty GMP+ z ponad 19.000 firm z 87 krajów.  Firmy certyfikowane GMP+ cieszą się bardzo dobrą reputacją, jako wiarygodne i oddane bezpieczeństwu pasz.

Wyjątkowe podejście łańcuchowe

Siła naszego systemu polega na wyjątkowym podejściu łańcuchowym. Firmy certyfikowane GMP+ współpracują jedynie z firmami, które są podobnie certyfikowane. Ponieważ wszystkie firmy działają w oparciu o te same standardy, tworzymy jednolity łańcuch od skupu do przetwórstwa.

Korzyści

Poza przyczynianiem się do bezpiecznych pasz – a tym samym bezpiecznej żywności – firmy certyfikowane GMP+ cieszą się wielu innymi korzyściami. Uzyskujecie dostęp do naszych usług, takich jak GMP+ Helpdesk, szczegółowe informacje dotyczące zarządzania ryzykiem oraz inne praktyczne narzędzia, pomocne w codziennych działaniach. Ponadto certyfikat GMP+ otwiera drzwi do wielu nowych możliwości biznesowych na coraz większej liczbie rynków. Konsultanci Rejestrowani są gotowi pomagać w przejściu przez proces aplikacji lub przy utrzymywaniu certyfikacji. Wreszcie, działa GMP+ Academy, która pomaga odświeżać wiedzę na temat bezpieczeństwa pasz.

HACCP oraz ISO

System GMP+ FC scheme włączył zasady HACCP i jest oparty na standardach ISO 22000.

Niezależne audyty

Firmy certyfikowane GMP+ są audytowane co roku przez audytorów pracujących dla niezależnych  Jednostek Certyfikujących.

Nasz system a przepisy prawa

GMP+ FC scheme jest kompatybilny z lokalnymi i (między)narodowymi przepisami prawa, lecz ich nie zastępuje. Każda firma, certyfikowana, czy nie, podlega obowiązującym krajowym/międzynarodowym i lokalnym przepisom prawa paszowego. W przypadku, gdy przepisy prawa są mniej restrykcyjne lub ich brak, wymogi GMP+ FC scheme mają pierwszeństwo.

 Rysunek poniżej przedstawia nasze podejście kołowe, w którym działamy razem jako jedna globalna wspólnota, aby stworzyć bezpieczny i społecznie odpowiedzialny łańcuch pasz dla zwierząt.