Publikacje

W GMP+ International uważamy, że bardzo ważne jest informowanie naszej wspólnoty GMP+ o trendach w sektorze , zmianach w naszym systemie, wydarzeniach i seminariach, które organizujemy lub w których uczestniczymy.

Publications

Tutaj przedstawiamy najnowsze wiadomości, można tu znaleźć blog naszego dyrektora zarządzającego Roland van der Post, jak również powiadomienia GMP+ o cofnięciu lub zawieszeniu certyfikatów GMP+.