Wykorzystywanie logo GMP+ FC scheme

GMP+ International wraz ze Wspólnotą GMP+, stoją za zapewnianiem bezpieczeństwa i odpowiedzialności społecznej we wszystkich zakątkach świata. Jesteśmy dumni z naszych produktów i usług i uważamy za ważne, aby nasza Wspólnota GMP+ rozumiała, których logo można używać i jak wykorzystywać je prawidłowo.

Nieupoważnione lub nieprawidłowe używanie logo GMP+ Feed Certification scheme (GMP+ FC scheme) może wprowadzać w błąd, stwarzać fałszywe wrażenie lub powodować nieporozumienia. Poniższe informacje pomogą Wam zrozumieć jak używać logo.

Logo GMP+ FC scheme

Przedstawione poniżej zasady dotyczą używania podanych logo (kliknij, aby pobrać)

Firma certyfikowana GMP+ może używać logo GMP+ FSA i/lub GMP+ FRA, gdy jest to zapisane w umowie certyfikacyjnej pomiędzy firmą a Jednostką Certyfikacyjną (CB). Używanie lub pokazywanie logo GMP+ FSA i/lub GMP+ FRA nie stanowi dowodu, że firma jest faktyczne certyfikowana. Ważność certyfikatu należy zawsze sprawdzić w GMP+ Company database .

Używanie logo GMP+ FSA i GMP+ FRA

Logo GMP+ FSA i GMP+ FRA są zarejestrowanymi znakami handlowymi. Jeśli Wasza firma jest certyfikowana dla GMP+ FSA i/lub GMP+ FRA, macie prawo wykorzystywać logo GMP+ FSA i/lub GMP+ FRA zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji GMP+ FC scheme.
Można je znaleźć w dokumencie F 0.1 Prawa i Obowiązki.

Poniższe wskazówki pomogą uniknąć niewłaściwego używania logo GMP+ FC scheme.

  • Nie modyfikuj ani nie zmieniaj żadnego logo będącego własnością GMP+ International;
  • Nie używaj nieaktualnych logo, sprawdź na stronie internetowej, czy były opublikowane aktualizacje;
  • Nieupoważnione użycie logo GMP+ może być przedmiotem odpowiednich działań prawnych, niewłaściwe użycie może skutkować całkowitym zerwaniem współpracy.

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące używania logo GMP+, prosimy skontaktować się z GMP+ Helpdesk.