Blog GMP+

Dyrektor Zarządzający GMP+ International Johan den Hartog dzieli się swoją wizją bezpieczeństwa pasz ze wspólnotą GMP+ w blogu publikowanym raz w miesiącu. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w sektorze paszowym, wie lepiej niż ktokolwiek inny, co się dzieje.

Pisze o swoich wizytach w krajach całego świata, podczas których szerzy misję GMP+ International – Bezpieczeństwo Pasz na Całym Świecie, reaguje na bieżące wydarzenia na świecie i dzieli się w blogu swoimi doświadczeniami. Wpisy na blogu z ostatnich lat można przeczytać tutaj.

Raport ekspertów FAO/WHO potwierdza nasza misję

Raport ekspertów FAO/WHO potwierdza nasza misję

19.12.2019

Zajęło to ponad 4 lata, ale w listopadzie Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowały w końcu swój raport ze spotkania ekspertów, które odbyło się w maju 2015 roku.

Czytaj więcej
Przeciwko konkurencji, za tworzeniem koalicji

Przeciwko konkurencji, za tworzeniem koalicji

28.11.2019

Wśród firm certyfikowanych i innych systemów pojawiają się niekiedy nieporozumienia odnośnie roli zarządzających (innymi) systemami. Niektóre firmy uważają zarządzającego systemem za ‘władzę’, która narzuca zasady. Niektóre systemy bezpieczeństwa postrzegają innych zarządzających systemami jako konkurencję.

Czytaj więcej
Trzy podstawowe lekcje o bezpiecznym łańcuchu paszowym

Trzy podstawowe lekcje o bezpiecznym łańcuchu paszowym

31.10.2019

W tekstach na moim blogu staram się przedstawiać tematy ważne dla GMP+ International w sposób możliwie jak najprostszy. Jednak czasami zdarza mi się rozmawiać z kimś i pomyśleć: ‘Dokładnie! Nie mógłbym tego powiedzieć lepiej!’

Czytaj więcej
Bezpieczeństwo pasz to działanie zespołowe

Bezpieczeństwo pasz to działanie zespołowe

30.09.2019

Poszczególne firmy paszowe otrzymują certyfikaty GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA). Ale bezpieczeństwo pasz nie istnieje dzięki staraniom samych tylko pojedynczych firm; bezpieczeństwo pasz może istnieć jedynie przy działaniu w formie łańcucha.

Czytaj więcej
Zakotwiczenie integralności GMP+ FSA

Zakotwiczenie integralności GMP+ FSA

26.08.2019

Wszystkie audyty firm dla GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) są przeprowadzane przez niezależne Organizacje Certyfikujące (CBs), które są zatwierdzone przez GMP+ International.

Czytaj więcej
Integralność, najważniejszy element łańcucha paszowego

Integralność, najważniejszy element łańcucha paszowego

26.07.2019

Gdy mówimy o bezpieczeństwie pasz, istnieje pokusa skupiania się jedynie na stosowaniu prawidłowych standardów i procedur.

Czytaj więcej
Rosnące znaczenie certyfikacji non-GMO

Rosnące znaczenie certyfikacji non-GMO

27.06.2019

Na całym świecie popyt na pasze i żywność non-GMO rośnie w szybkim tempie.

Czytaj więcej
Znaczenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności

Znaczenie Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności

07.06.2019

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła dzień 7 czerwca Światowym Dniem Bezpieczeństwa Żywności.

Czytaj więcej
Włoski handel detaliczny przyjmuje swoją część odpowiedzialności w łańcuchu paszowym

Włoski handel detaliczny przyjmuje swoją część odpowiedzialności w łańcuchu paszowym

27.05.2019

Około pięć lat temu, GMP+ FSA odnotował nagły wzrost we Włoszech, ponieważ lider rynku, firma Veronesi group, zaczęła wymagać certyfikatów od swoich dostawców.

Czytaj więcej
Déjà vu w Europie Wschodniej

Déjà vu w Europie Wschodniej

23.04.2019

Z rosnącym się rynkiem eksportowym i rocznym wzrostem PKB wynoszącym 4%, Węgry są jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie.

Czytaj więcej