Akademia GMP+

Wiedza na temat Feed Safety Management to kluczowy element dla przyszłości międzynarodowego biznesu paszowego. Obecnie przekazywanie wiedzy odbywa się poprzez udostępnianie informacji oraz w ramach oferowanych niekiedy szkoleń. Z wielu powodów nadszedł czas na nowy sposób przekazywania wiedzy.  

GMP+ Academy

Rozpocznij e-learing tutaj: https://academy.gmpplus.org (działa najlepiej w Google Chrome)

• Aby podnieść poziom wiedzy zainteresowanych stron;
• Podtrzymywać wiedzę: nowe trendy, przemyślenia, badania nad bezpieczeństwem pasz powinny być dostosowane do właściwych odbiorców docelowych;
• Istnieje rosnące zapotrzebowanie na wiedzę odnośnie bezpieczeństwa pasz ze strony firm spoza Europy Północno-zachodniej;
• Niektóre grupy docelowe maja specyficzne potrzeby. Wymaga to podejścia dostosowanego do klienta;
• Wspólnota GMP+ oczekuje profesjonalnych kontaktów z wiodącymi instytutami i organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem pasz. Takie kontakty i współpraca z instytucjami dysponującymi wiedzą muszą być nadal rozwijane.

Skorzystaj z nowego HACCP e-learning

GMP+ feed scheme zajmuje się zarządzaniem ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa pasz. Hazard Analysis Critical Control Points (Analiza Zagrożeń w Krytycznych Punktach Kontroli – HACCP) jest jednym z jego filarów. Zatem GMP+ International stara się dostarczać podstawową wiedzę na temat HACCP (związaną z GMP+ feed certification scheme).  Jesteście zainteresowani dostępem do tej wiedzy w sposób łatwy do przyswojenia, w odpowiadającym Wam czasie? Skorzystajcie z nowo opracowanego systemu e-learning!

Korzyści z e-learningu

Pierwszy e-learning dotyczący HACCP w przemyśle paszowym

  • W czasie nie dłuższym niż 20 minut można:
    • Uzyskać informacje co oznacza podstawowy HACCP w przemyśle paszowym
    • Zrozumieć podstawowe zasady metody HACCP w przemyśle produkcji pasz
    • Zrozumieć dlaczego stosowanie HACCP w Waszej firmie jest ważne.
  • Opracowany wspólnie z niezależnymi konsultantami i audytorami mającymi doświadczenie w tej dziedzinie
  • Możliwość korzystania z e-learningu z laptopa lub urządzenia mobilnego
  • Uzyskanie świadectwa ukończenia

Obecnie oferujemy e-learning za 10 €, możesz zapłacić kartą kredytową, iDeal i Paypal.

E-learning trwa około 20 minut, wypróbuj teraz!